Werving & Selectie

Stoppen als zzp’er: wat nu?

Een groot deel van de zzp'ers voelt zich niet op zijn plek. Dit kan veroorzaakt worden door een tekort aan opdrachten of opdrachtgevers en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. Ook kan het zijn dat er juist meer werk is dan de zelfstandige alleen aankan. In beide gevallen is het handig te kijken naar de mogelijkheden buiten het zelfstandig ondernemen zonder personeel.
Lees meer...

Definitieve cao Bouwnijverheid

Na anderhalf jaar onderhandelen is er eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bouwsector. Vakbonden en werkgevers uit de bouw beschouwen de uitkomst als een akkoord met plussen en minnen, maar wel toekomstbestendig. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2017. Het definitieve akkoord wordt 25 augustus bekend gemaakt.
Lees meer...