Werving & Selectie

Scholingsplicht

Als werkgever moet u uw werknemers in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en het voorzetten van de arbeidsovereenkomst. Indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen, zal er eerst naar scholingsmogelijkheden gekeken moeten worden.

Als u kunt aantonen dat u heeft geïnvesteerd in een werknemer om zijn inzetbaarheid te vergroten, kunnen deze kosten worden afgetrokken van de te betalen transitievergoeding (bekijk voor alle aftrekposten dit artikel). Het is daarom verstandig uw personeelsdossiers op orde te hebben en afspraken over scholing altijd goed vast te leggen met uw werknemer. Singel Personele Diensten kan eventuele scholing van uw personeel bekostigen vanuit het scholingsfonds voor uitzendkrachten. Neem gerust contact met ons op.