Onzekerheid over subsidie praktijkleren

Onzekerheid over subsidie praktijkleren

De bouw spreekt van een nieuwe crisis, ditmaal niet door een gebrek aan werk, maar door het enorme tekort aan personeel. En wat doet de overheid? Die wil bezuinigen en brengt onzekerheid rondom de subsidie op BBL trajecten, waardoor zo’n 40.000 leerwerkplekken in vooral het MKB gevaar lopen.

‘Onbegrijpelijk’, ‘absurd’, ‘kortzichtig’ en ‘desastreus’, aldus de betrokken. Er is geen partij te vinden die het níet een heel slecht idee vindt om te bezuinigen op BBL subsidies. Bouwend Nederland, MKB Nederland, de Algemene Onderwijsbond, de SBB, vakbonden, iedereen riep de laatste weken om het hardst dat afschaffing van de subsidie op leerwerktrajecten ten koste zou gaan van datgene wat vooral de Nederlandse bouw en onderhoudssector het hardst nodig heeft: Aanwas van jonge vaklieden (én zij-instromers) op mbo niveau.

Timmerlieden, monteurs, schilders, lassers, voor al deze beroepen geldt dat leerlingen de kneepjes van het vak vooral leren door in de praktijk mee te draaien. Jaarlijks volgen zo’n 110.000 mbo’ers een BBL traject bij een erkend leerbedrijf. Deze leerlingen werken het liefst met hun handen door een BBL (beroeps begeleidende leerweg) traject te volgen. Het opleiden van een BBL leerling is nu al geen goedkope onderneming, het gemiddelde leerbedrijf investeert zo’n 12.000 euro per BBL leerling. De overheid kwam werkgevers tegemoet met een subsidie praktijkleren, waarmee werkgevers maximaal zo’n 3000 euro per jaar terug konden krijgen. Het kabinet is nu van mening dat bedrijven de lasten voor het opleiden van jonge mbo’ers volledig zelf moeten dragen. Volgens kenners willen of kunnen veel bedrijven dat niet en zal het dichtdraaien van de geldkraan ten koste gaan van tienduizenden leerwerkplekken.

Op 5 juli diende de SP een amendement in de Tweede Kamer om de bezuiniging te stoppen, maar deze kreeg niet voldoende ondersteuning vanuit andere partijen waardoor een golf van onzekerheid ontstond of en zo ja hoeveel subsidie er nog beschikbaar komt voor het volgende schooljaar. Inmiddels heeft het kabinet op vrijdag 13 juli bevestigd dat de subsidieregeling praktijkleren in 2019 blijft bestaan. Ondanks deze bevestiging is er nog steeds geen duidelijkheid over de invulling van de regeling. Aldus de MBO Raad. Hoewel veel mensen blij zijn dat de subsidieregeling nu voortgang heeft, is 1 jaar wel wat mager. Een opleiding duurt immers 2 tot 3 jaar en je weet niet wat je daarna gaat krijgen.

MKB Nederland-voorzitter Fried Kaanen kan er niet over uit. “Het is zo kortzichtig. Die subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van BBL’ers op de werkvloer door een praktijkbegeleider. De subsidie is echt nodig om leerbanen betaalbaar te houden. Mede dankzij de subsidie is het aantal leerbanen na een enorme krimp in de crisisjaren nu juist weer aan het aantrekken. Die groei wordt met een forse bezuiniging volledig teniet gedaan. Voor kleinere bedrijven zijn die kosten het moeilijkst op te brengen en die zullen dan ook minder leerwerkplekken kunnen aanbieden.”