Stoppen als zzp’er: wat nu?

Uitbreiden of terugkeren in loondienst?

Een groot deel van de zzp’ers voelt zich niet op zijn plek. Dit kan veroorzaakt worden door een tekort aan opdrachten of opdrachtgevers en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. Ook kan het zijn dat er juist meer werk is dan de zelfstandige alleen aankan. In beide gevallen is het handig te kijken naar de mogelijkheden buiten het zelfstandig ondernemen zonder personeel.

Veel zzp’ers kampen met een tekort aan opdrachten en kunnen het hoofd moeilijk boven water houden. Ook is er niet altijd sprake van meerdere opdrachtgevers. Voor veel zzp’ers is het erg moeilijk, soms zelfs onmogelijk, om te voldoen aan de eis van ten minste 3 opdrachtgevers waarvoor gewerkt moet worden. Deze eis is vastgelegd in de Wet aanpak schijnconstructies. Het aantal gestopte zzp’ers steeg het afgelopen half jaar met 3,0% naar ruim 33.000.

Terug in loondienst

In bovenstaand geval is het vaak veiliger, zowel financieel als juridisch, om (weer) in loondienst te treden bij de werkgever waar het leeuwendeel van de opdrachten worden uitgevoerd. Ten eerste biedt dit weer meer zekerheden, zoals een vast inkomen, pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zonder dat je hier zelf torenhoge premies voor moet afdragen. Ten tweede worden schijnconstructies, waarbij een medewerker als zzp’ers wordt ingehuurd, maar feitelijk werkt als werknemer met slechts één opdrachtgever, steeds harder bestraft. Zowel de zzp’er als de opdrachtgever lopen grote risico’s.

Groeien

Voor zzp’ers die juist meer opdrachten binnenkrijgen dan ze aankunnen is het interessant om eens na te denken over uitbreiding. Echter ondervinden veel zelfstandige schilders in hun zoektocht naar personeel dat het vinden en aannemen van geschikt personeel vaak lastig is. Hier kunnen branche specifieke werving- en selectiebureaus uitkomst bieden. Baanmakelaar Werving & Selectie, gespecialiseerd in de schilders-, bouw- en technische branches, is een voorbeeld van zo’n bureau. Lees hier meer over de werkwijze van Baanmakelaar.

Ontzorging in personeelsadministratie

Om als zzp’er flexibel te kunnen uitbreiden zonder grote werkgeversrisico’s is het een aantrekkelijke optie om het contracteren en verlonen van personeel uit te besteden aan een payrollorganisatie. Singel Personele Diensten verzorgt payrolling voor een groot aantal bedrijven in de schildersbranche. Meer informatie over de personeelsdiensten van Singel? Klik dan hier of bel (030) 261 20 55.