Werving & Selectie

De nieuwe schilders-cao in de praktijk

De nieuwe cao voor schilders is een feit. Er zijn nog veel vraagtekens, niet alleen over de manier waarop de cao tot stand is gekomen (met het buitenspel zetten van de reguliere vakbonden door OnderhoudNL), maar ook wat betreft de inhoud. Wie moet/mag volgen? Hoe zit het nou met die aangepaste ketenregeling? En vallen uitzendkrachten ook onder de nieuwe regels?
Lees meer...

Aantal bbl leerlingen loopt terug

De Sociaal-Economische Raad (SER) maakt zich zorgen over de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. De behoefte aan modern geschoolde vakkrachten neemt namelijk sterk toe nu de economie weer op stoom komt. Bovendien zorgen de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen er voor dat bestaande kennis steeds sneller veroudert. Voorbereid zijn op de vragen van de toekomst
Lees meer...