Werving & Selectie

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans ofwel WAB in werking. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over wat er gaat veranderen. Of u als werkgever veel of weinig gaat merken van de WAB, hangt af van een aantal zaken. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen uitgewerkt en leggen we uit hoe Singel u kan ondersteunen.

Alle belangrijke zaken op een rij

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen na de invoer van WAB?

De WAB is ontworpen om ervoor te zorgen dat het voor meer werkgevers interessanter wordt om mensen eerder in vaste dienst te nemen. Dit betekent onder andere dat vaste contracten flexibeler worden en dat flexibele contracten iets meer ‘vast’ worden. Ook worden de WW-premie, de transitievergoeding en de ketenbepaling aangepast.

De WAB maakt onderscheid tussen twee typen flexkrachten: payrollmedewerkers en uitzendkrachten. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat payrollwerknemers vanaf 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers in vaste dienst (met uitzondering van pensioen). Voor uitzendkrachten geldt nog wel de toepasselijke uitzend-cao met bijkomende flexibiliteit.

Wat is het verschil tussen payrollmedewerkers en uitzendkrachten?

Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen payrollmedewerkers en uitzendkrachten zit in de allocatiefunctie – oftewel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt – en het niet-exclusief ter beschikking stellen van uitzendkrachten (oftewel zonder toestemming van de inlener de uitzendkracht ook elders aan het werk kunnen zetten).

Een uitzendkracht wordt geworven en geselecteerd door de uitzendorganisatie en wordt niet exclusief aan één inlener uitgeleend. Een payrollmedewerker daarentegen wordt door de inlener zelf geworven en aangedragen bij een payrollorganisatie om het juridische werkgeverschap (o.a. contractering, loonadministratie, re-integratie) over te nemen en uit te voeren.

Wat verandert er voor uitzendkrachten?

De regels omtrent werken met uitzendkrachten blijven onder de WAB voor een groot deel gelijk aan de huidige regels. Wel hebben alle arbeidskrachten – dus ook uitzendkrachten – vanaf volgend jaar recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag.

Wat verandert er voor payrollkrachten?

Medewerkers waarbij op basis van de arbeidsverhouding geconcludeerd moet worden dat er sprake is van een payrollcontract, hebben te maken met een flink aantal wijzigingen. Het gaat dan specifiek om medewerkers die door de inlener zelf zijn geworven (en dus niet door een uitzendbureau) en die een exclusieve terbeschikkingstelling hebben bij de inlener.

Voor deze groep geldt dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers in vaste dienst. Dat geldt niet alleen voor primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook voor zaken als recht op scholing, aanspraken uit sociaal plannen enzovoorts. Per 2021 krijgen payrollwerknemers ook recht op een adequaat pensioen. Omdat het lastige materie is en meer voorbereidingstijd vergt, wordt deze verplichting pas later ingevoerd. Wat overblijft is dat payrolling als dienst op de arbeidsmarkt een ontzorgende functie heeft op het vlak van HR en administratie.

Wat verandert er ten aanzien van de transitievergoeding?

Waar voorheen de transitievergoeding per volle 6 maanden werd opgebouwd, wordt hij straks per dag berekend. Wel wordt de vergoeding lager dan voorheen. De opbouw is formeel 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar, maar gedeeltelijke jaren worden pro rato meegenomen. Voorheen was de opbouw na 10 dienstjaren ½ bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar en voor 50+’ers zelfs 1 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De extra opbouw vanaf 10 dienstjaren verdwijnt.

Voorheen kon een werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding na ontslag of het niet verlengen van een tijdelijke overeenkomst na een periode van 24 maanden en bouwde de vergoeding per volle 6 maanden op. Onder de WAB gaat de teller al vanaf de eerste werkdag lopen. Dus ook een arbeidskracht die maar enkele weken of maanden ingezet wordt, heeft recht op een vergoeding. Om dit uit te voeren moet er een goede administratie bij wordt gehouden en correcte berekeningen worden gemaakt, een forse administratieve last voor werkgevers.

Wat verandert er ten aanzien van de ketenregeling?

Onder de WAB verandert de ketenregeling naar maximaal 3 tijdelijke contracten in drie jaar (was voorheen 2 jaar). In de praktijk betekent dit dat er nog maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar mogen worden aangeboden. Dit beding geldt niet voor uitzendkrachten, maar wel voor payrollmedewerkers en mensen met een directe tijdelijke arbeidsovereenkomst..

Is er een overgangsregeling?

De WAB treedt op 1 januari 2020 direct in werking. In het geval van payrollovereenkomsten mag vanaf dat moment niet meer gebruik worden gemaakt van flexibele uitzendregels. Het uitzendbeding komt direct te vervallen en op 1 januari 2020 moet de volledige inlenersbeloning worden toegepast. Voor de ketenregeling gaat wel een overgangsregeling gelden. Indien er een derde tijdelijke arbeidsovereenkomst is afgesloten vóór 1 januari 2020 waarvan de einddatum doorloopt tot na die datum, dan zal dit contract niet automatisch op 1 januari omgezet worden in een contract voor onbepaalde tijd. De duur van het tijdelijke contract wordt voortgezet waarbij u aan het einde van het contract de keuze heeft tot het aangaan van een vast contract of niet.

Voor de transitievergoeding vanaf dag 1 geldt overigens geen overgangsregeling. Bij elke arbeidsovereenkomst die op of na 1 januari eindigt, moet de transitievergoeding betaald worden.

Verandert er iets in mijn samenwerking met Singel?

Singel Personeelsdiensten is een ABU-gecertificeerd uitzendbureau op het gebied van werving en selectie van bouw-, onderhouds- en technisch personeel. Wij houden ons al 15 jaar bezig met de allocatie van arbeidskrachten waarbij deze niet-exclusief ter beschikkingstelling worden gesteld bij de inlener. Wij hebben dus alles in huis om de allocatiefunctie te (blijven) vervullen en uw uitzendkrachten te werven en selecteren. Daarnaast blijven wij ook onze payrolldiensten aanbieden, waarbij we u ontzorgen en ondersteunen met onze kennis en kunde op het vlak van HR, salaris- en personeelsadministratie, cao’s en wet- en regelgeving.

Wilt u weten wat de stand van zaken is met betrekking tot uw huidige personeelsbestand en de WAB? Lijkt het u prettig om maatwerk advies te ontvangen van één van onze relatiemanagers? Neem dan contact op door te bellen met 030 273 0333 of een mail te sturen via de formulier in de zijbalk.

Interesse in meer artikelen over de WAB? Neem een kijkje op de website van arbeidsadvocaat Daniël Maats, partner van Singel Personeelsdiensten https://www.bvdv.nl/updates/

Samenwerken met Singel Personeelsdiensten betekent:

  • Werving & Selectie in Bouw, Onderhoud en Techniek
  • Gespecialiseerde vacaturewebsites
  • Ruime advertentie- en wervingsmogelijkheden
  • Maatwerk HR-ondersteuning
  • Cursussen en opleidingen
  • Geen arbeidsrechtelijke risico’s
  • Gedeelde verzekering ziektekosten
  • voorfinanciering bij werken met zzp’ers
  • Online urenregistratie

Vragen over de WAB

Wij helpen u graag bij twijfels