Werving & Selectie

Uw personeelsadministratie uitbesteden

Personeelsdiensten: onze werkwijze

Singel Personele Diensten neemt het juridisch werkgeverschap van bedrijven over. Met andere woorden: wij bieden werkgevers de mogelijkheid om de personeelsadministratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Werknemers worden geworven en geselecteerd door de werkgever zelf, die vervolgens hun personeel bij Singel onderbrengen. De werknemers zijn (voor een bepaalde periode) op papier in dienst van Singel Personele Diensten – de juridische werkgever – maar verder blijft de arbeidsrelatie tussen de – feitelijke – werkgever en de werknemer onveranderd.

Met deze payroll dienst ontdoen bedrijven zich van tijdrovende en ingewikkelde administratieve werkzaamheden, zoals inschaling, salarisadministratie, reserveringen en afdracht van sociale premies en pensioenen. Deze en andere personeelsdiensten, denk aan het bewaken van arbeidscontracten en het opvolgen van de HR-cyclus, worden van a tot z verzorgd door Singel Personele Diensten. Werkgevers lopen hierdoor geen arbeidsrechtelijke risico’s en zijn flexibel. Ook is er de zekerheid dat alles correct en volgens de geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Dit alles voor aantrekkelijke tarieven.

Klik hier om alle voordelen van onze payroll dienst te bekijken.

Hoe werken wij?

U zoekt en vindt, eventueel in samenwerking met een werving- en selectiebureau, personeel voor uw bedrijf. De nieuwe medewerker(s) brengt u onder bij Singel Personele Diensten. Ook personeel dat in het verleden bij u in dienst is geweest en weer terugkeert na een onderbreking, komt hiervoor in aanmerking *. Formeel staat de werknemer onder contract bij Singel Personele Diensten. Het arbeidscontract (met uitzendbeding, op basis van ABU-regelgeving **), de salarisadministratie en betaling van uw nieuwe medewerker(s) worden geheel door ons verzorgd.

U blijft in de praktijk het aanspreekpunt en de leidinggevende. U bent verantwoordelijk voor het inwerken en aansturen, de veiligheid op de werkplek, de samenwerking met collega’s, kortom, alles waar u als werkgever normaalgesproken energie in steekt. Doordat het administratieve en juridische werkgeverschap niet langer bij u ligt, kunt u de focus nog meer leggen op uw kernactiviteiten en ondernemerschap. Doordat u zelf uw nieuwe medewerkers werft en selecteert, is de binding met het bedrijf groter en zijn tevens de tarieven een stuk scherper.

Singel ondersteunt desgewenst werkgevers met P&O-gerelateerde zaken als: het voeren van functioneringsgesprekken, personeelsplanning en het op de juiste manier doorvoeren van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Persoonlijk en op maat

Persoonlijk contact is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers komen graag bij u langs om uw bedrijf en behoeften te leren kennen, medewerkers te evalueren en u te ondersteunen in het uitstippelen van personeelsbeleid op maat. Wist u dat wij opleidingen en/of cursussen voor uw flexibele werknemers (deels) kunnen bekostigen? En dat wij u altijd op de hoogte houden van wijzigingen in voor u relevante actualiteiten omtrent arbeid en werkgeverschap?

* Onderbreking dienstverband van minimaal 13 weken (voor 1 juli 2015) of 26 weken (na 1 juli 2015)
** Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet- en regelgeving omtrent werkgeverschap verandert tegenwoordig snel en vaak. Singel Personele Diensten is altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet Ketenaansprakelijkheid. Wijzigingen in de cao van uw bedrijfstak worden op de voet gevolgd, aanpassingen correct op het op juiste moment doorgevoerd. Uw belangen staan voorop en we houden u voortdurend op de hoogte. Ook staan wij natuurlijk altijd klaar voor het beantwoorden van uw vragen.

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) kent drie fasen in het arbeidscontract: fase A (basiscontract met uitzendbeding), fase B (contract voor bepaalde tijd) en fase C (contract voor onbepaalde tijd). Lees hier meer over de verschillende fasen van het arbeidscontract.

Singel Personele Diensten neemt uw risico uit handen bij een zieke (flex)kracht. In geval van ziekte meldt de werknemer zich zowel bij u als bij Singel ziek. De uitkering wordt vervolgens aan de zieke werknemer uitbetaald door het UWV. Ook bij werknemers met een Fase B arbeidscontract, waar geen uitkering meer wordt verstrekt door het UWV, treft Singel altijd de voor u meest gunstige regeling.

Singel is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van het eventuele loonbeslag van uw werknemer. Bij loonbeslag maakt Singel een deel van het loon van de betreffende werknemer rechtstreeks overmaken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. Niet alleen een deel van het loon moet worden afgedragen, maar ook vakantiebijslag en een eventuele 13e maand of bonus. Onkostenvergoedingen tellen niet mee.

Medewerking aan loonbeslag is verplicht
Singel is wettelijk verplicht om mee te werken aan een opgelegd loonbeslag. Singel maakt zodoende een deel van het loon aan de schuldeiser over totdat Singel bericht krijgt dat de schuld is afbetaald. Singel maakt nooit het volledige loon over naar de schuldeisers, de werknemer heeft altijd recht op een beslagvrije voet. Op dit deel van het loon mag de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar geen beslag leggen, zodat de werknemer nog iets overhoudt om van rond te komen.

Singel is het eerste aanspreekpunt voor werknemers die vragen hebben over bijvoorbeeld arbeidscontracten, doorbetaling bij ziekte en salarisstroken. Wij zijn van mening dat onder werktijd de focus moet liggen op de werkzaamheden binnen uw bedrijf. Daarom kan de werknemer overdag alleen een boodschap inspreken op onze werknemerslijn. Nog diezelfde dag wordt hij na 16:00 u teruggebeld door een van onze medewerkers en uitgebreid te woord gestaan. Tevens zijn wij altijd per e-mail te bereiken op info@singelpd.nl.