Werving & Selectie

Detacheren

Bij Singel Personele Diensten kunt u zowel op uitzendbasis als op basis van een detacheringsovereenkomst personeel inhuren. Wat is het verschil?

In tegenstelling tot een contract met uitzendbeding kan een medewerker met een detacheringscontract (Fase B of C) niet tussentijds opgezegd worden. Bij een fase B contract wordt  vooraf een contractperiode overeengekomen. De flexibiliteit van detacheren is aanzienlijk groter dan bij medewerkers met een direct dienstverband: In fase B kan een werkgever de medewerker maximaal 6 contracten in 4 jaar aanbieden. Bij directe tijdelijke contracten is dat onder de nieuwe regelgeving van de WWZ 3 contracten in 2 jaar.

Fase C is de laatste fase binnen de ABU cao en valt ook onder detachering. Hierbij komt de medewerker in vaste dienst bij het detacheringsbureau, die de medewerker bij verschillende opdrachtgevers plaatst.

Detacheren in de sectoren bouw, schilder-onderhoud en techniek