Werving & Selectie

Weten hoe je op een eenvoudige manier beter en slimmer kunt samenwerken?

Singel Personele Diensten presenteert het Insights Discoverymodel:
een nieuwe manier van samenwerken en leidinggeven

Hoe haalt u het beste uit uw personeelsleden en uit uw onderneming? Door uw personeel  zo effectief mogelijk aan te sturen en hun ‘taal’ te spreken. Ieder mens is uniek en iedereen heeft een eigen manier waarop hij het beste gemotiveerd en aangestuurd kan worden. Gemotiveerde mensen werken harder, nemen vaker initiatief, zijn meer betrokken en loyaal aan hun werkgever.

Het Insights Discoverymodel helpt leidinggevenden en werknemers op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in het eigen gedrag en functioneren én dat van de mensen om je heen. Hiermee wordt communicatie en samenwerking een stuk gemakkelijker en effectiever. Door uzelf, collega’s en werknemers op deze manier te leren kennen, maakt u gemakkelijker onderling contact en ‘klikt’ het eerder!

Kleuren profiel

Op de huidige arbeidsmarkt wordt het vinden van kwalitatief goede vaklieden steeds lastiger. Werkgevers zullen steeds meer moeten investeren in het boeien en binden van hun gewaardeerde krachten om ze te behouden. Tegelijkertijd zult u ook medewerkers die niet direct passen binnen uw bedrijf optimaal willen inzetten waar u ze voorheen misschien niet had behouden, zoals jongeren met motivatieproblemen of personen waar u geen persoonlijke ‘klik’ mee hebt. Met de juiste benadering en communicatie valt heel veel te winnen.

Hoe werkt het?

Op basis van de ‘kleurentest’ worden individuele eigenschappen die samen een persoonlijkheid vormen op een heldere manier inzichtelijk gemaakt middels een eenvoudige, herkenbare kleurentaal. Deelnemers vullen een digitale vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen (max. 20 minuten). Aan de hand hiervan wordt een gedetailleerd profiel (verslag) opgesteld dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de beroepsmatige als persoonlijke omgeving. Insights laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Een Insights profiel is een inspirerend hulpmiddel bij ieders persoonlijke ontwikkeling en werkelijk een cadeau voor het leven! Na het lezen van het persoonlijke profiel gaat er een wereld voor mensen open en kijkt iedereen met een andere blik naar zichzelf en de communicatie met anderen. Niet alleen op de werkvloer is het van grote waarde om te weten hoe je effectief kunt communiceren, maar ook privé kan het mensen veel opleveren!

De kleuren

Ieder mens heeft een bepaald voorkeursgedrag en valt in te delen middels het Insights kleurenmodel. In grote lijnen gaat het om de volgende vier typen persoonlijkheden:

Vurig RoodVurig rood
Mensen met een voorkeur voor Vurig Rood zijn extravert en laten veel energie zien. Ze zijn voortdurend gericht op actie en vaak in beweging. ‘Rode’ persoonlijkheden benaderen anderen vooral op een directe manier, waarbij er een voorkeur is om zich krachtig op te stellen. Mensen met een rode voorkeur werken vooral efficiënt en gestructureerd.

Vurig RoodStralend geel
Persoonlijkheden met een voorkeur voor Stralend Geel zijn vooral extravert, vriendelijk en positief ingesteld en gericht op samenwerken. Personen met een voorkeur voor geel komen op anderen hartelijk, motiverend en inspirerend over. Ze hebben vaak een breed scala aan interesses en komen vaak met goede ideeën.

Vurig RoodZacht groen
Mensen met een voorkeur voor Zacht Groen komen vooral ontspannen, informeel en hartelijk over. Personen met een zacht groene voorkeur willen vooral dat contacten met anderen harmonieus verlopen op basis van wederzijds begrip. Persoonlijke aandacht en waardering zijn belangrijk voor deze mensen.

Vurig RoodHelder blauw
Mensen met een voorkeur voor blauwgekleurde eigenschappen komen rustig en formeel over. Ze werken precies en taakgericht, een duidelijke structuur in de werkzaamheden is belangrijk voor hen. Ze zijn zorgvuldig, hebben oog voor detail en nemen vaak weloverwogen beslissingen.

Iedere kleur is evenveel waard!
Bovenstaande zijn slechts de basiskleuren uit het Insightsmodel. Niemand is maar één kleur, iedereen heeft alle kleuren in zich. We hebben wel allemaal een persoonlijke voorkeur voor bepaalde kleuren. Welke kleur we inzetten hangt af van wat we aan het doen zijn, met wie we werken of dat we bijvoorbeeld onder druk staan. Sommige kleuren kosten meer energie om te gebruiken dan andere. De kunst is om te leren welke kleur in een bepaalde situatie het meest effectief is.

Wat vinden onze opdrachtgevers?

“Ik heb van de deelnemers alleen maar positieve geluiden gehoord. Een aantal deelnemers was vooraf een beetje sceptisch, ikzelf ook. Maar dat was na afloop helemaal weg. Het profiel helpt je om jezelf beter te leren kennen, je te confronteren met dingen die je eigenlijk wel van jezelf weet maar waar je best vaker bij mag stilstaan. Ik werk al 12 jaar met sommige van mijn collega’s, maar door deze training heb ik ze op een andere manier leren kennen, je kunt mensen beter plaatsen en aansturen.

Florus den Hartog
Werkvoorbereider/leidinggevende bij Vink Schilderwerken uit Meerkerk volgde op 14 maart een Insights training
24 maart 2017

“Er is binnen ons bedrijf wel eerder de wens uitgesproken om te werken aan de communicatie, maar dit is de eerste keer dat we iets dergelijks doen. Ik vind het verbazingwekkend hoeveel herkenning het persoonlijke profiel gaf na het invullen van een relatief kleine test met 25 vragen. In eerste instantie gaan 8 werknemers de persoonlijkheidstest en training doen. Afhankelijk van hoe dat bevalt laten we mogelijk al onze mensen deelnemen aan Insights.”

Reinder Spijkerboer
Directeur bij Vink Schilderwerken uit Meerkerk
35 werknemers
24 maart 2017

Singel Personele Diensten biedt deze profielen aan en ondersteunt leidinggevenden en werknemers om deze inzichten toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Meld u nu aan!