Werving & Selectie

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Met de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) wordt de hele keten verantwoordelijk dat de werknemer het loon krijgt waar hij volgens zijn arbeidsovereenkomst recht op heeft. Tot nu toe geldt deze verantwoordelijkheid alleen voor de werkgever: het uitzendbureau, de payroller, de aannemer van werk of de opdrachtnemer die een overeenkomst van opdracht is aangegaan. Straks geldt die voor de hele keten. Opdrachtgevers die weten of hadden kunnen weten dat een werknemer ergens in hun keten onderbetaald krijgt, kunnen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Werknemers die werk maken van onderbetaling of achterstallig loon opeisen, kunnen hun claim zowel bij hun werkgever, alsmede bij de directe opdrachtgever neerleggen. De directe opdrachtgever is vanaf 1 juli 2015, net als de werkgever, (hoofdelijk) aansprakelijk. Dit omdat hij de partij is die direct contractueel betrokken is bij de nalatige werkgever. Bij gebrek aan verhaalsmogelijkheid (onbereikbaarheid, onvindbaarheid, faillissement), kunnen werknemers hun vordering doorschuiven naar hogere schakels in de keten. Zo worden partijen gestimuleerd een bonafide keten op te zetten. De aansprakelijkheid geldt niet als de werkzaamheden door een zelfstandige worden verricht.