Aantal bbl leerlingen loopt terug

De Sociaal-Economische Raad (SER) maakt zich zorgen over de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. De behoefte aan modern geschoolde vakkrachten neemt namelijk sterk toe nu de economie weer op stoom komt. Bovendien zorgen de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen er voor dat bestaande kennis steeds sneller veroudert. Voorbereid zijn op de vragen van de toekomst

De SER vindt het belangrijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Juist op dit gebied liggen namelijk kansen voor jongeren en de samenleving als geheel. Als deze trend niet wordt omgebogen zal dit een belangrijke rem zetten op de economische ontwikkeling van Nederland in de komende jaren en decennia.

De Raad pleit daarom in een recent advies over de toekomst van het beroepsonderwijs voor enkele verbeteringen. Mogelijke verbeterpunten zijn onder meer betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs tussen bedrijven en scholen en betere regionale samenwerking tussen scholen. De Raad roept het Ministerie van OCenW, mbo-instellingen, jongereninstellingen, bedrijven en vakbonden op om dit probleem concreet en op alle niveaus op te pakken.

De SER adviseert met voorlichting en gerichte informatie (potentiële) deelnemers beter te informeren over mogelijkheden en kansen van de bbl. Dit geldt zowel voor jongeren als voor volwassenen die zich verder willen scholen via het beroepsonderwijs in het kader van een leven lang leren. In het advies geeft de Raad tal van concrete suggesties aan onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten, UWV en SBB voor het beter informeren van de aankomende deelnemers.

BBL combineert werken met leren

Werken en leren lopen door de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt steeds meer door elkaar heen. Lerend werken in de praktijk speelt daardoor een cruciale rol in het beroepsonderwijs. Veel deelnemers ervaren praktijkgericht leren als positief en vinden het een krachtige voorbereiding op de beroepspraktijk. Afgestudeerde bbl-leerlingen hebben dan ook een goede startpositie op de arbeidsmarkt, stelt de SER.

Hoewel de daling van het aantal bbl-leerlingen zich niet overal in dezelfde mate voordoet maakt de SER zich toch zorgen. De Raad doet daarom een beroep op scholen en SBB om nog dit najaar een match te regelen tussen het aanbod en de vraag van leerbanen. Er staan namelijk meer dan 13.000 leerbanen op de website Stagemarkt.nl terwijl er 10.000 mbo-studenten op zoeken zijn naar een leerbaan.

BRON: SER