Lagere kosten transitievergoeding voor werkgevers

De kosten voor werkgevers die een langdurig zieke werknemer moeten ontslaan gaan omlaag. De ministers gingen op 11 november akkoord met een voorstel van collega Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) van die strekking. Ondernemingen worden voortaan deels gecompenseerd voor de ontslag-kosten uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Een bedrijf draait dus in de toekomst niet meer helemaal zelf op voor de transitievergoeding voor een werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen. De kosten van deze transitievergoeding (de oude ontslagvergoeding) worden voortaan collectief door alle werkgevers gedragen. De regering komt hiermee tegemoet aan de zorgen bij werkgevers over de hoge kosten voor langdurig zieke werknemers.

Minister Asscher kondigde deze maatregel in april al aan en heeft oog voor de zorgen van werkgevers. Hij noemde het betalen van de vergoeding na twee jaar ziekte “een bittere pil”. Het besluit is genomen na overleg met werkgevers en werknemers. Om het collectief delen van kosten te financieren wordt de Awf-premie verhoogd.

De transitievergoeding is voor veel werkgevers een doorn in het oog omdat deze hen financieel zwaar kan belasten. Midden- en kleinbedrijven zijn daardoor bijvoorbeeld terughoudender met het aannemen van nieuw personeel. Ook is de transitievergoeding volgens werkgeversorganisatie AWVN steeds vaker het uitgangspunt bij bedrijfsreorganisaties. Bijna de helft van de in 2016 afgesloten sociale plannen gaat reeds uit van de nieuwe wettelijke ontslagvergoeding. Naar verwachting zal de oude berekeningssystematiek voor de ontslagvergoeding (de oude ‘kantonrechtersformule’ de komende twee jaar helemaal verdwijnen.

Van de 56 sociale plannen die in 2016 werden afgesloten, waren 26 gebaseerd op de transitievergoeding. Eveneens 26 waren nog gebaseerd op de kantonrechterformule. De rest hanteerde een ander uitgangspunt voor het bepalen van de ontslagvergoeding.

BRONNEN: AWVN, NU.nl