Aankomende veranderingen in de WWZ

Minister Asscher heeft aangekondigd de Wet Werk en Zekerheid op een aantal punten aan te willen passen. Dit omdat de WWZ in een aantal opzichten nog tekortschiet.

De voorgestelde wijzigingen hebben te maken met de ketenregeling, seizoenswerk en de transitievergoeding. Hieronder een overzicht.

Ketenregeling en seizoenswerk
Asscher wil de ketenregeling veranderen in het geval van beroepen waar sprake is van gebondenheid aan bepaalde seizoenen en er maximaal negen maanden per jaar gewerkt kan worden. In de ketenregeling dient de tussenperiode te worden verlaagd van zes naar drie maanden.

Op deze manier kunnen werknemers er in de periode zonder werk makkelijker ‘tussenuit’ en kan de keten weer opnieuw beginnen als het seizoen weer begint. Zo worden contracten minder snel als doorlopend gezien, wat scheelt in de transitievergoeding die wordt opgebouwd. Deze wijziging zal waarschijnlijk op 1 juli 2016 ingaan.

Vervangende voorziening in plaats van transitievergoeding
Als er in een cao een vervangende voorziening is opgenomen in plaats van een financiële (transitie)vergoeding, heeft de werknemer geen recht op het laatste. De voorwaarde is wel dat de vervangende voorziening qua waarde gelijk moet zijn aan de transitievergoeding waar de werknemer aanspraak op zou hebben kunnen gemaakt.

Het probleem is dat dit in sommige gevallen moeilijk te meten is, zoals bij het mobiliteitscentrum, waarbij mensen geholpen worden een nieuwe baan te vinden binnen hun sector. Daarom wil Asscher dat werkgevers straks in de cao kunnen regelen dat er bij ontslag door bedrijfseconomische redenen een voorziening geboden wordt die niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding. Deze wijziging zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2018.

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Veel werkgevers zijn terughoudend met het aanvragen van ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Anders betalen ze een transitievergoeding. Op deze manier ontstaan er ‘spookdienstverbanden’, waarbij het contract met een arbeidsongeschikte werknemer gewoon doorloopt.

Om een uitkomst te bieden wil minister Asscher ervoor zorgen dat werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd worden door het AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds). Wel moeten hiervoor de premies van alle werkgevers omhoog. Deze wijziging zal vermoedelijk op 1 januari 2018 ingaan, mogelijk met terugwerkende kracht.