Werving & Selectie

Transitievergoeding

Tijdelijke werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn, hebben vanaf 1 juli 2015 na ontslag of niet verlengen van een dienstverband recht op een vergoeding van de werkgever. De vergoeding is 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar. Contracten die tot juli 2012 niet onderbroken zijn met minimaal zes maanden worden gezien als doorlopend. Is de werknemer voor juli 2012 een periode 3 maanden of langer uit dienst geweest? Dan is het contract wel onderbroken en geldt de opbouw van de vergoeding niet voor de periode daarvoor. Voor het arbeidsverleden wordt ook rekening gehouden met opvolgend werkgeverschap.

Ook belangrijk om te weten is dat er een aantal kosten van de transitievergoeding afgetrokken mogen worden. Bekijk een overzicht van alle aftrekposten.

Wanneer is géén transitievergoeding verschuldigd

  • Werknemer minder dan 24 maanden in dienst
  • Werknemer neemt ontslag of gaat met pensioen
  • Einde met wederzijds goedvinden LET OP: Dit moet juridisch vastgelegd worden en werknemer heeft 14 dagen bedenktijd om erop terug te komen. Hij verspeelt zijn recht op vergoeding, dit zal hij dus niet graag vrijwillig doen.

Bouwen uitzendkrachten en BBL-leerlingen ook rechten op t.a.v. de transitievergoeding?

Ja, beiden bouwen op een vergelijkbare manier rechten op. Het verschil is wel dat de scholingskosten die een werkgever maakt voor een leerling kunnen worden afgetrokken van het bedrag van de vergoeding. Bij werknemers kunnen overigens ook gemaakte scholingskosten van de vergoeding worden afgetrokken, mits het gaat om scholing die de werknemer ‘breder inzetbaar maakt en zijn toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroot’.


Kan ik bij aanvang dienstverband contractueel vastleggen met mijn werknemer dat hij bij einde dienstverband in de toekomst geen aanspraak zal maken op de transitievergoeding?

Nee. Het is een wettelijke bepaling en overstijgt dus afspraken in contracten.


Moet ik de transitievergoeding ook betalen als ik van plan ben om de werknemer binnen zes maanden opnieuw in dienst te nemen?

Nee. Één van de uitzonderingen die zijn gemaakt voor seizoenswerkers die jaarlijks terugkeren bij hun werkgever is dat de werkgever niet hoeft te betalen als ze binnen zes maanden weer terug kunnen keren. LET OP: Voor het voorkomen van de transitievergoeding geldt dat de werknemer BINNEN de periode van 6 maanden terug moet keren. Voor de ketenregeling geldt dat hij na 3 contracten MINIMAAL 6 maanden uit dienst moet zijn geweest om een vast dienstverband te voorkomen.


Kan ik mijn werknemers inlenen via een uitzend- of payrollbureau en zo het betalen van de transitievergoeding voorkomen?

Nee. Als de medewerker eerst een tijdelijk contract had bij u en vervolgens via een uitzendbureau precies hetzelfde werk uitvoert bij hetzelfde bedrijf, is er sprake van opvolgend werkgeverschap en is de transitievergoeding na een periode van 2 jaar alsnog verschuldigd. Het uitzendbureau is juridisch werkgever, maar deze zal de kosten verleggen naar de inlener.


Kan ik mijn werknemer tijdelijk uitlenen aan een collega-ondernemer om zo de keten te doorbreken?

Zolang er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen u en de werknemer blijft de werknemer rechten opbouwen voor de transitievergoeding, ook al gaat hij in de praktijk arbeid verrichten voor een nader bedrijf. Pas als de werknemer bij u uit dienst gaat en bij het andere bedrijf onder contract komt, vervalt uw verplichting tot betaling van de vergoeding. De werknemer moet dan wel bereid zijn om in te stemmen met de beëindiging van het dienstverband zonder het ontvangen van de transitievergoeding. De werknemer kan na zes maanden weer ‘transfervrij’ bij u terugkeren.