Werving & Selectie

Ketenbepaling

De ketenbepaling is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd volgt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als meerdere contracten voor bepaalde tijd de termijn van 24 maanden overschrijden (voorheen 36 maanden). Zit er tussen twee tijdelijke contracten namelijk een periode van meer dan zes maanden (voorheen drie maanden), dan begint de keten opnieuw. Vanaf 1 juli 2015 geldt dus: een flexibele arbeidsrelatie van maximaal 3 tijdelijke contracten en/of 2 jaar, na een tussenpoos van 6 maanden begint deze “keten” opnieuw en mag de werknemer dus weer 3 tijdelijke contracten (in 2 jaar) achter elkaar krijgen. Als de werknemer er na de 3 tijdelijke contracten en/of 2 jaar dus niet minimaal 6 maanden uit gaat, is de werkgever verplicht een vast dienstverband aan te gaan OF de werknemer uit dienst te laten gaan.

Geldt de nieuwe ketenbepaling ook voor uitzendkrachten?

Nee, werken met uitzendkrachten blijft flexibeler. De eerste 78 weken zijn volledig flexibel (uitzendkracht kan per direct opgezegd worden) en na deze fase kunnen uitzendkrachten nog 6 contracten in 4 jaar krijgen. In totaal gaat het dan om een flexibele periode van 5,5 jaar (waarin wel transitievergoedingsrechten worden opgebouwd)

Geldt de nieuwe ketenbepaling ook voor BBL-leerlingen?

Nee, BBL-leerlingen kunnen wel nog steeds 3 contracten in 3 jaar tijd krijgen.

Het derde jaarcontract eindigt na 1 juli 2015. Heeft mijn werknemer dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd?

Nee, als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al gold voor 1 juli 2015 dan loopt deze nog van rechtswege af zoals dat onder het oude recht ook was gebeurd. U moet wel minimaal een maand voor de einddatum aangeven u het contract al dan niet verlengd.

Moet ik uitgaan van een onderbreking van 6 maanden als ik een werknemer na 1 juli weer een nieuw contract voor bepaalde tijd geef?

Ja, de nieuwe regels gelden voor (opvolgende) arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan BINNEN 6 maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst. De keten is pas doorbroken als de tussenpoos die ligt tussen de op of na 1 juli aangegane arbeidsovereenkomst en de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst, langer is dan 6 maanden.