Werving & Selectie

Definitieve cao Bouwnijverheid

Na anderhalf jaar onderhandelen is er eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bouwsector. Vakbonden en werkgevers uit de bouw beschouwen de uitkomst als een akkoord met plussen en minnen, maar wel toekomstbestendig. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2017. Het definitieve akkoord wordt 25 augustus bekend gemaakt.
Lees meer...