De moderne Bouw-cao: maatwerk en papadagen?

2016 is het jaar van de nieuwe Bouw-cao. Meer maatwerk en flexibiliteit is het credo. Dat zal in de praktijk beteken dat werkgever en werknemer flink meer zullen moeten communiceren met elkaar.

In zes jaar gingen er 70.000 van de 170.000 banen in de bouw verloren. Met een aantrekkende economie en een nieuwe cao met moderne spelregels hoopt de sector op beter tijden. De bouw wil meer flexibiliteit en meer keuzevrijheid. Het verplichte afdragen aan een scholingsfonds komt daarom te vervallen. Werknemers krijgen een individueel keuzebudget dat kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld verlof of het volgen van een opleiding voor de loopbaanontwikkeling (dus niet voor opleidingen die nodig zijn om de huidige functie uit te oefenen, die zijn voor rekening van de werkgever).

Het is duidelijk dat de nieuwe cao af wil dwingen dat werkgevers en werknemers meer met elkaar in gesprek treden over bijvoorbeeld het besteden van scholingsgeld en het indelen van werktijden – 5 dagen per week 8 uur per dag is niet langer de standaard. Bouwend Nederland heeft het over ‘modern personeelsbeleid’ en ‘duurzame inzetbaarheid’. Zou het fenomeen papadag in 2016 ook zijn intrede doen in de bouw?

Bij vrijheid komt verantwoordelijkheid: Voor de werkgever is dat de verplichting om regelmatig in gesprek te gaan met de werknemer en diens individuele belangen (meer) mee te wegen in de bedrijfsbelangen. De werknemer wordt zelf verantwoordelijk voor het besteden van zijn keuzebudget. Bouwend Nederland verzoekt werkgevers om bouwplaatsmedewerkers “te adviseren hier verstandig mee om te gaan en deze gesprekken vast te leggen”.