Werkgevers voor versobering uitkering bij ziekte

Werkgeversorganisaties vinden dat de uitkering bij ziekte moet worden versoberd, omdat dit de uitgevallen werknemer stimuleert om zijn werk te hervatten.

Dit advies is vastgesteld door VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN en gecommuniceerd in hun jaarlijkse advies aan de cao-onderhandelaars. Werkgevers pleiten al langer voor een versobering van de werkgeversverplichtingen in de Ziektewet, maar de lobby mag niet baten. Over de uitkering bij ziekte zijn namelijk afspraken gemaakt in cao’s. Deze cao-afspraken moeten volgens werkgevers worden herzien.

Werkgevers willen een verkorting van de twee jaar durende periode waarin zij wettelijk verplicht zijn om zieke werknemers 70 procent van het loon uit te keren. Opmerkelijk is dat er in heel veel cao’s juist hogere uitkeringen zijn afgesproken tussen werkgevers en hun personeel. Vakbonden vinden de lobby van werkgevers voor plotselinge versobering van de wettelijke Ziektewet daarom ongeloofwaardig.

Overleg
Een andere oorzaak van de verbazing bij werknemersorganisaties is dat er momenteel al overleg plaatsvindt tussen werkgevers en de vakbeweging in de Sociaal Economische Raad (SER) om de Ziektewet te herzien. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) ontvangt voor de zomer advies van de SER over een voorstel van het CDA. Heerma wil de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers terugschroeven naar 13 weken en deze uitbreiden naar zelfstandigen.

Vakcentrales FNV en CNV zien het advies vooral aan als kennisgeving. Zij zeggen niet te merken dat werkgevers van de gemaakte afspraken af willen en spreken veel werkgevers die vinden dat wie ziek is fatsoenlijk betaald moet worden.