Wet Werk en Zekerheid wordt verzacht

Minister Asscher gaat de knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid aanpakken. Zowel ondernemersorganisaties als vakbonden zijn blij met deze ‘reparatie van de arbeidsmarkt’, die de afspraken in het Sociaal akkoord netjes in stand houdt.

De wijzigingen vloeien voort uit overleg tussen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakbond FNV. Vooral kleinere ondernemers liepen met de WWZ tegen veel problemen aan bij het in vaste dienst nemen van personeel. Asschers toezeggingen moeten deze moeilijkheden nu gaan wegnemen. Volgens het FNV blijven de rechten van werknemers en het Sociaal akkoord helemaal gewaarborgd.

Minimum jeugdloon
Jonge arbeidskrachten zullen straks eerder het volledig minimumloon verdienen. De startleeftijd voor het minimumloon wordt verlaagd tot 22 (eerder 23). Werkgevers zullen gecompenseerd worden voor deze hogere arbeidskosten. In de toekomst zal eventueel een verdere verlaging naar 21 jaar volgen.

Transitievergoeding na ziekte en ontslagprocedure
Werkgevers zullen de transitievergoeding bij het ontslaan van een werknemer na twee jaar ziekte voortaan vergoed krijgen door het UWV. Werkgevers zullen zich hiervoor verzekeren door in een collectief fonds geld opzij te zetten.

Ook wordt de ontslagprocedure bij het UWV in het geval van extreme financiële bedrijfsproblemen of bedrijfsbeëindiging gemakkelijker. Begeleiding van werk naar werk zal straks door kleine en grote werkgevers gezamenlijk opgepakt worden.

Payrolling en seizoenswerk
Ander goed nieuws voor werkgevers is dat payrolling niet verder aan banden zal worden gelegd, zoals eerder werd beoogd. Werkgevers zullen dus de mogelijkheid behouden om hun personeelsbestand flexibel aan te passen aan de economische situatie van hun bedrijf. Werkgeverschap zal dus vergemakkelijkt kunnen blijven worden met behulp van payrolling.

Verder kunnen ondernemers en werknemers straks in veel gevallen zelf specifieke cao-afspraken maken in het geval van seizoensafhankelijk werk.