Opdrachtgever aansprakelijk voor te laag loon uitzendkracht

Toename claims ketenaansprakelijkheid

Sinds de invoering van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) op 1 juli 2015 schakelen (tijdelijke) medewerkers én uitzendkrachten in toenemende mate vakbonden in als zij van mening zijn dat zij niet goed zijn ingeschaald. De werkgever/inlener is aansprakelijk voor nabetalingen en boetes.

Rechtszaken
Uitzendkrachten worden vaak gemakshalve of om kostprijs redenen ingeschaald in de laagste loonschaal of krijgen het bruto minimumloon betaald. Voorheen kon de benadeelde flexkracht alleen loon navorderen bij het uitzendbureau. Na 1 juli 2015 kan dit (ook) bij de inlener. De eerste rechtszaken hierover zijn al gevoerd en zijn  in het voordeel van de medewerkers uitgevallen. Werknemers schakelen nu al in toenemende mate de vakbond in als zij van mening zijn dat zij in het verleden niet of niet goed zijn ingeschaald. Het vermoeden is, dat dit bij uitzendkrachten nog meer het geval zal zijn dan bij eigen personeel.

De WAS is gericht op het tegengaan van onderbetaling van medewerkers en het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Met de invoering van de WAS is de opdrachtgever (de inlener) aansprakelijk wanneer de uitzender de uitzendkrachten niet conform de inlenersbeloning heeft uitbetaald. De opdrachtgever dient de uitzender van de juiste informatie te voorzien omtrent de functie en inschaling volgens de cao van de inlener (inlenersbeloning).

Claims voorkomen
Het is belangrijk om de geldende cao en wet- regelgeving op de juiste manier toe te passen om claims of navorderingen te voorkomen, De juiste functie-inschaling moet ervoor zorgen dat medewerkers het juiste loon betaald krijgen.  Hoe zorgt u ervoor dat u geen risico loopt?

Bepaal vooraf wat de werkzaamheden zijn die de medewerker gaat uitvoeren, ongeacht of het een tijdelijke (eigen) medewerker is of een uitzendkracht. Pak altijd het functiehandboek erbij en schaal de medewerker in conform de instructies van het functiehandboek. In het geval dat u met een uitzendbureau werkt, leg de functie en aard van de werkzaamheden ook naar hen goed vast in verband met bewijslast – zodat bij misstanden duidelijk is dat de fout bij het uitzendbureau ligt en niet bij u.

Kies voor een gecertificeerd uitzendbureau. Laat u niet verleiden tot de simpele inschaling in de laagste loonschaal of het minimum brutoloon of vergelijking met de laatste loonstrook van een vorige werkgever. Heeft de medewerker eerder al bij u gewerkt? Ook het arbeidsverleden kan leiden tot een verandering van inschaling. Heeft u ondersteuning nodig bij de juiste functie-inschaling van de medewerkers? Neem dan contact op met één van de medewerkers van Singel Personele Diensten.