Noord-Holland en Utrecht lijken de ‘gezondste’ provincies

Noord-Holland en Utrecht lijken de ‘gezondste’ provincies van ons land. Het aantal werknemers dat zich ziek meldt is hier het laagst, terwijl het ziekteverzuim in provincies als Drenthe en Limburg juist het hoogst ligt. In Noord-Holland zijn werknemers gemiddeld drie dagen minder afwezig door ziekte dan in Limburg.

Dit blijkt uit cijfers van Acture, een private uitvoerder van de Ziektewet en WGA-specialist. Algemeen directeur Maudie Derks legt uit dat Noord-Holland en Utrecht er qua gezondheid uitspringen doordat de gemiddelde leeftijd er lager ligt dan in Noord(-oost) en Zuid-Nederland. Ook is het gemiddeldede opleidingsniveau in de Randstad hoger. Bovendien hebben de best scorende provincies een flexibele en gevarieerde economie. Dit zorgt er voor dat er bij uitval en ontslag van medewerkers voldoende vervangende banen beschikbaar zijn.

Behalve regionale verschillen is er qua ziekteverzuim ook verschil tussen mannen en vrouwen. Het verzuim bij vrouwen ligt gemiddeld 6 procent hoger dan dat van mannen. Vrouwen zijn gemiddeld 10,3 dagen per jaar afwezig, mannen gemiddeld 9,7 dagen. Derks: ‘Juist het langere verzuim komt vaak door psychische klachten en je ziet dat vrouwen vaker dat type klachten hebben en daarmee meer kans om wat langer afwezig te zijn.’ De provincies Zeeland en Flevoland wijken van dit landelijke beeld af. In Zeeland zijn vrouwen bijvoorbeeld 22 procent ‘gezonder’, terwijl de vrouwen in Flevoland zich juist 13 procent meer ziek melden dan het landelijk gemiddelde.

Bron: Acture