WWZ 2016: wat staat u nog te wachten?

2015 stond voor werkgevers in het teken van de Wet Werk en Zekerheid: de regels rondom flexibele arbeid en ontslagrecht gingen rigoureus op de schop. Vanaf januari 2016 wordt de laatste pijler van de WWZ gewijzigd: de werkloosheidswet (in 2015 werd een deel al doorgevoerd). Singel zet de wijzigingen voor 2016 op een rij:

Vóór WWZ

Duur WW: maximaal 38 maanden
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW

Na 1 jaar is alle arbeid passend

Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening

Na WWZ

Duur WW: maximaal 24 maanden
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna 1 jaar = ½ maand WW

Na ½ jaar is alle arbeid passend (per 1 juli 2015)

Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag (gedeeltelijk) (per 1 juli 2015)