Twee of 5 jaar flexibel werken? Mogelijkheden na de ketenregeling

Heeft u een medewerker in dienst op basis van een tijdelijk contract en wilt u langer flexibel zijn dan twee jaar? Het is mogelijk om over te stappen naar een flexibele arbeidsrelatie, maar daar zitten wel een paar haken en ogen aan.

De ketenregeling is per 2015 aangepast. Konden werkgevers voorheen nog 3 contracten in 3 jaar geven, dit is nu beperkt tot maximaal 2 jaar. Voor veel kleine ondernemers is een langere mogelijkheid tot een flexibel dienstverband aantrekkelijk, omdat de risico’s van een vast dienstverband groot zijn, zeker in geval van ziekte of een tegenvallende economie.

Het is mogelijk om na de periode van 3 contracten in twee jaar over te stappen naar een ABU-uitzendcontract om zo van de maximale flexibiliteit van 5,5 jaar te kunnen profiteren. Belangrijk om te weten is dat het arbeidsverleden van de werknemer bij u in de organisatie wordt meegenomen door het uitzendbureau. Zolang de werknemer (nagenoeg) hetzelfde werk blijft doen, is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Als uw werknemer bijvoorbeeld een jaar bij u in dienst is geweest en u brengt hem vervolgens onder bij een payrollbureau, dan worden die 12 maanden afgetrokken van de 5,5 jaar flexibiliteit die het bureau kan bieden. Daarnaast worden ook de rechten op transitievergoeding meegenomen. Als uw werknemer dus na twee jaar of langer bij u stopt met werken, dan dient die vergoeding te worden uitgekeerd. Of dit wordt gedaan door u of door het payrollbureau, hangt af van de afspraken die u hierover heeft gemaakt.

Overweegt u om uw werknemer met een tijdelijk contract over te zetten op een payroll contract?
Wacht hier niet te lang mee. Er zijn in het verleden rechters geweest die het overnemen van een werknemer na drie contracten in twee jaar zien als ontslagbescherming en een contract voor onbepaalde tijd opleggen. U kunt deze stap dus beter zetten na het eerste of tweede tijdelijke contract, uiteraard altijd in goed overleg met uw werknemer.