Let op bij overnemen personeel

Als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan een werkgever die personeel overneemt uit een faillissement, fors nadeel ondervinden.

Met de invoering van de WWZ is het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (ABB) opgeheven. Een aantal van de regels van het BBA zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (WB), maar niet alle beleidsregels van het UWV zijn meegenomen. Daarom gebruikt het UWV nu bij beslissingen over ontslag en transitievergoeding het begrip ‘opvolgend werkgeverschap’ zoals deze in het BW beschreven staat. En dit heeft gevolgen voor de werkgever die personeel overneemt op het gebied van ‘afspiegelen’, de transitievergoeding en het geven van een contract voor onbepaalde tijd.

Als een werkgever personeel heeft overgenomen kan het zijn dat als hij (niet veel) later zelf moet reorganiseren, hij moet gaan afspiegelen. Dit houdt in dat hij misschien ‘eigen’ personeel moet ontslaan in plaats van ‘overgenomen’ personeel. Daarnaast moet de werkgever er rekening mee houden dat het aantal werkzame jaren bij de failliete werkgever meetellen in het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

De werkzame jaren bij de vorige werkgever tellen niet alleen mee voor de transitievergoeding, maar ook voor de bepaling of de werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Het arbeidsverleden bij de vorige (failliete) werkgever telt dus mee in het kader van de ketenregeling.