Asscher bereid tot afschaffing transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Minister Asscher van Sociale Zaken is bereid om het verplichte uitkeren van een transitievergoeding bij uitdiensttreding na twee jaar ziekte te laten vervallen. Het is één van de maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid waar met name veel kleine werkgevers veel last van hebben.

Het wordt vaak als oneerlijk ervaren dat de werkgever na iemand 2 jaar lang doorbetaalt te hebben tijdens ziekte, daarboven op nog een transitievergoeding dient te betalen.

Bij veelal kleinere werkgevers lopen de kosten van langdurig ziek personeel al snel op door de verplichting om een zieke werknemer twee jaar door te betalen. Minister Asscher is daarom bereid tot een gesprek met de belanghebbende partijen. Volgens Minister Asscher zou er bij aantoonbaar goede inspanning door de werkgever geen transitievergoeding hoeven worden uitgekeerd. Of die zou op zijn minst veel lager moeten uitvallen. Kortom werkgevers dienen beloond te worden voor hun werk bij een mogelijke integratie.

Werkgevers proberen soms de transitievergoeding te omzeilen door een slapend dienstverband niet te beëindigen. Ze vragen geen ontslag aan na de 2 jaar doorbetaling bij ziekte van de werknemer. Dit is vooralsnog een juridische mogelijkheid omdat de werkgever niet verplicht is het dienstverband op te zeggen.