Transitievergoeding: Bonus of rugzakje?

Een vakantie naar de zon, een nieuw bankstel of een aflossing op uitstaande schulden: Als je in een klap een paar duizend euro ontvangt zijn de mogelijkheden eindeloos. Maar als het aan werkgevers ligt wordt de transitievergoeding alleen nog maar gebruikt voor het betalen van (om)scholingskosten.

Alle werkgevers (ook uitzendbureaus) moeten per 1 juli 2015 een ontslagvergoeding betalen aan werknemers die na minimaal 2 jaar geen contractverlenging of ontslag krijgen. De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het geld is oorspronkelijk bedoeld om werknemers die een tijdje thuis komen te zitten of moeten omscholen iets mee te geven ter overbrugging. Hoe de vergoeding wordt besteed is nu geheel aan de (ex-)werknemer.

Truc

Omdat de transitievergoeding relatief nieuw is, rijzen er regelmatig vragen en discussies op. Werkgevers- en ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in hun arbeidsvoorwaardennota 2017 gesteld dat de transitievergoeding alleen mag worden ingezet als scholingsbudget. Deze nota verschijnt binnenkort en geeft handreikingen voor werkgevers bij onder meer cao-onderhandelingen.

Vakbond FNV is faliekant tegen en noemt het idee ‘een manier van werkgevers om te proberen verantwoordelijkheid af te schuiven op werknemers en goedkoper uit te zijn’. De ontslagvergoeding vervangen door een ‘rugzakje’ met scholingsgeld waar werknemers zelf verantwoordelijk voor zijn ziet de vakbond als een truc om werknemers makkelijker aan de kant kunnen schuiven.

Loopbaan-apk

Onzin, aldus AWVN-voorzitter Van der Kraats. Hij wil dat werknemers zich bewuster zijn van hun loopbaankansen en de rol van scholing: ‘Mensen kunnen niet meer 50 jaar lang hetzelfde werk doen en daarbij moeten mensen ook steeds langer doorwerken.’ Andere voorstellen van de werkgevers zijn onder andere dat seniorendagen ook in een zogeheten persoonlijk keuzebudget komen en dat werknemers een periodieke loopbaan-apk krijgen om vast te stellen hoe sterk (of zwak) hun positie is op de arbeidsmarkt.