Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Werkend Nederland krijgt anno 2017 wel wat voor z’n kiezen: De pensioenleeftijd blijft maar stijgen, er wordt verwacht dat jong en oud meegaat met de snel veranderende economische en technologische ontwikkelingen en er wordt flexibiliteit van iedereen geëist. Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen dat ze dit aankunnen.

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier,  minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Aan de slag dus met duurzame inzetbaarheid.

Wat betekent duurzame inzetbaarheid?

De veelgebruikte definitie van duurzame inzetbaarheid luidt: ‘Het vermogen van de medewerker om nu én in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.’ Het is niet alleen de medewerker die zich hiervoor moet inzetten, de werkgever moet de handvatten ook aanreiken aan zijn personeel.

Blijf fit

Tevreden en fitte medewerkers zorgen voor minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Een daling van het ziekteverzuimpercentage met 1 procentpunt levert per jaar al zo’n 41.000 euro op (bij een bedrijf met 100 medewerkers). Bij een productiviteitsstijging van 1 procentpunt zorgt dit al voor een omzettoename van zo’n 95.000 euro per jaar.

Wat kunt u doen?|

Als werkgever kan duurzame inzetbaarheid gestimuleerd worden door bijvoorbeeld een goed gesprek te voeren met het personeel. Het gaat hierbij naast het functioneren ook om de inzetbaarheid van de medewerker; is de medewerker fit genoeg om zijn huidige werk te doen, is hij nog steeds gemotiveerd of mist hij belangrijke kennis of vaardigheden? Laat de werknemer hier zelf over nadenken en mee aan de slag gaan.

Een goed arbobeleid kan voorkomen dat medewerkers vroegtijdig uitvallen, dus goede afspraken maken over houding, pauzes, werktijden, stress op het werk en andere veroorzakers van uitval door ziekte. Volgens het SZW zien twee op de drie werknemers het wel zitten om regelmatig een gezondheidscheck te doen.

Betrek medewerkers. Door personeel mee te laten denken bij de gang van zaken in het bedrijf, wordt de motivatie en het gevoel van vertrouwen en verantwoordelijkheid verhoogd.

Investeer in opleiding en ontwikkeling, het is belangrijk dat het bedrijf zich aanpast aan de ontwikkelingen in de markt.

Duurzame inzetbaarheid met Insights

Het Insights Discoverymodel kunt u ook inzetten om duurzame inzetbaarheid te bereiken.

Insights is een laagdrempelige en doeltreffende manier om de communicatie van medewerkers en uw eigen skills als leidinggevende te verbeteren. Een Insights profiel is een inspirerend hulpmiddel bij ieders persoonlijke én professionele ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over Insights.