Doorstart na faillissement: U bent wél opvolgend werkgever!

Een bedrijf ‘laten klappen’ om vervolgens een frisse start te maken zonder oude schulden: De Wet Werk en Zekerheid heeft deze truc een stuk minder gunstig gemaakt. Als doorstarter zit je vast aan de dienstjaren én de reeds opgebouwde transitievergoeding van je personeel.

Met het faillissement van een bedrijf kan een ondernemer de schuldeisers achter zich laten en met een schone lei beginnen. Maar hoe zit dat met personeel? De doorstarter kan kiezen wie hij wel en niet mee wil nemen en kan op die manier dus met zijn beste mensen verder. Maar flexibel is hij niet meer sinds de invoering van de WWZ in juli 2015. Die bepaalt dat de werknemer al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij het failliete bedrijf in dienst is. Er is dus sprake van opvolgend werkgeverschap, mits de werknemer dezelfde functie gaat uitvoeren.

Wat zijn de gevolgen van opvolgend werkgeverschap?

  • Er kan geen proeftijd worden afgesproken
  • De ketenregeling loopt vanaf het eerst contract met de failliete onderneming, dus de werkgever is eerder verplicht om een vast contract aan te bieden (na uiterlijk 2 jaar en 3 tijdelijke contracten)
  • Er geldt een langere opzegtermijn
  • De werknemer heeft eerder recht op een transitievergoeding
  • Hogere sociale premies op basis van zieke werknemers van vóór het faillissement

Terugwerkende kracht?

Onlangs diende er een zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden waarin een oud-medewerkster van een elektronicabedrijf vanuit een faillissement in 2012 transitievergoeding eiste met terugwerkende kracht tot 1996. Het Hof oordeelde dat op gevallen van voor 1 juli 2015 de oude criteria van toepassing zijn. De eiser kreeg wel een contract voor onbepaalde tijd omdat opvolgend werkgeverschap bewezen was, alleen was er geen transitievergoeding verschuldigd over deze periode omdat dit pas sinds 2015 in de wet bepaald is.

Arbeidsrechtadvocaat Daniël Maats  schreef al uitgebreid over opvolgend werkgeverschap bij faillissement en gaf ook tips om risico’s te voorkomen. Kijk hier voor het volledige artikel