Werknemer ziek door ongeval? Balen, maar je kan wel je loonschade verhalen!

Alternative Text Daniel Maats Arbeidsrecht advocaat

Iedere werkgever weet dat een zieke werknemer twee jaar lang recht houdt op doorbetaling van het salaris. Zieke werknemers kunnen een flinke kostenpost zijn. Maar wist je dat je de schade flink kan beperken als de werknemer ziek is door de schuld van een ander? In dit artikel vertel ik je hoe jij de loonschade kan verhalen.

Loondoorbetaling niet afhankelijk van oorzaak
In Nederland heeft elke werknemer recht op doorbetaling van het loon als ze door ziekte of gebrek niet kunnen werken. In de loop der jaren is die loondoorbetalingsplicht steeds verder uitgebreid tot inmiddels 104 weken. Sterker nog, door de strenge poortwachterstoets van het UWV aan het einde van de 2 jaar, krijgt de werkgever door een vaak opgelegde loonsanctie nog eens 52 weken loondoorbetaling aan de broek.

Op grond van art. 7:658 BW heeft de werknemer als hij ziek is recht op minstens 70% van het loon. In mijn artikel ‘Ziek door eigen schuld; toch recht op loon?’ leg ik uit dat het recht op loondoorbetaling alleen in uitzonderlijke gevallen komt te vervallen. Alleen als de werknemer opzettelijk ziek is geworden, is er geen recht op loon. Dat geldt in ieder geval voor 70% van het loon, aan de overige 30% kunnen andere voorwaarden worden gesteld. Dat deel kan al vervallen als de werknemer schuld heeft aan het ontstaan van de ziekte.

Het zal alleen bij uitzondering gebeuren dat een werknemer ziek wil worden. Een ongeval kan dus een flinke financiële impact hebben. Werknemers kunnen daardoor regelmatig arbeidsongeschikt worden, soms zelfs blijvend. In mijn artikel ‘De verborgen kosten van zieke werknemers; dit wist je nog niet!’ wees ik op de extra kosten die arbeidsongeschikte werknemers met zich meebrengen. Werkgevers krijgen dus veel kosten op het bordje als een werknemer door een ongeval ziek wordt.

Verhaal van loonschade
Het is niet mogelijk om geen loon te betalen als de werknemer onvoorzichtig is geweest, de werkgever heeft wel een speciaal regresrecht. In gevallen waarin iemand anders aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, heeft de werkgever in art. 6:107a BW een makkelijke manier om de loonschade te verhalen.

Op grond van dat regresrecht kan de werkgever diegene aanspreken die aansprakelijk is voor het ongeval, als de werknemer daardoor geestelijk of lichamelijk letsel heeft opgelopen en zijn werk heeft moeten staken. De werkgever kan helaas niet alle schade verhalen. Dat geldt alleen voor de volgende schadecomponenten:

  • Het nettoloon waar de werknemer recht op heeft ogv de arbeidsovereenkomst of de CAO;
  • Re-integratiekosten;
  • Redelijke kosten ter vaststelling aansprakelijkheid en schade.

Als het ongeval door een andere werknemer is veroorzaakt, dan kan de werkgever de loonschade alleen verhalen als die werknemer het ongeval door opzet of bewuste roekeloosheid heeft veroorzaakt. Dat wordt niet snel aangenomen door de rechter.

Heeft jouw werknemer een ongeval meegemaakt, waardoor hij zijn werk niet kan doen? Vraag dan naar de toedracht van dat ongeval. Als iemand is aan te spreken, dan kan jij ook jouw loonschade verhalen. Als er een gemotoriseerd voertuig betrokken is geweest, dan is het vaak ook nog mogelijk om een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Zo kan de pijn van een zieke werknemer soms gelukkig verzacht worden.

Mr. Daniël Maats
Daniël Maats is Arbeidsrecht advocaat bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs in Utrecht (www.bvdv.nl) en schrijft regelmatig columns voor Singel Personele Diensten over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daniël staat veel werkgevers bij in zaken die te maken hebben met ontslag, re-integratie, ziekte, reorganisatie, arbeidsongevallen en loonvorderingen.