Geen hoge transitiekosten meer bij ontslag langdurig zieken

Alternative Text Daniel Maats Arbeidsrecht advocaat

Eén van de vele onvoorziene problemen die uit de WWZ voortkwamen was de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn en niet gere-integreerd kunnen worden, hebben bij ontslag óók recht op een transitievergoeding. Omdat veel werkgevers dat niet wilden betalen bovenop de al hoge kosten die komen kijken bij een langdurig zieke werknemer, steeg het aantal zogeheten ‘slapende dienstverbanden’ enorm. Langdurig zieken bleven op papier in dienst en ontvingen nooit een vergoeding.

Hier heeft de politiek nu een oplossing voor bedacht met het wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte. De wet zal op zijn vroegst per 1 april 2020 met terugwerkende kracht in werking treden. Werkgevers krijgen dan de transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikten hebben betaald, terug van het UWV.
De vergoeding van het UWV is gelijk aan de transitievergoeding die betaald zou moeten worden als direct aansluitend na twee jaar ziekte zou zijn opgezegd, waarbij de afgetrokken transitiekosten ook worden vergoed. De compensatie van het UWV is ook nooit hoger dan de hoogte van het loon dat tijdens de periode van ziekte is doorbetaald.

Slapend dienstverband kost geld

Het laten doorlopen van de arbeidsovereenkomst na een periode van 2 jaar ziekte (een ‘slapend dienstverband’), kost de werkgever geld! Dat deel van de transitievergoeding wordt niet vergoed door het UWV.
Heeft u momenteel of in de nabije toekomst een werknemer die langdurig ziek thuis is? Zorg er dus voor dat de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte wordt beëindigd (van rechtswege als het een tijdelijk contract betreft of met toestemming van het UWV bij onbepaalde tijdcontracten). De regeling geldt ook bij een beëindigingsovereenkomst die is gesloten tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Tips!

  • Met een kleine slag om de arm weten we zeker dat de compensatieregeling in 2020 ingaat. Probeer zo snel mogelijk een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Vermeld daarin duidelijk dat de langdurige ziekte de aanleiding is.
  • Een slapend dienstverband levert een risico op. Hoe langer het dienstverband duurt, hoe hoger de vergoeding oploopt.
  • Als een werknemer zelf om ontbinding verzoekt, ontken dat je het dienstverband alleen voortzet om de vergoeding niet te hoeven te betalen. Andere argumenten kunnen zijn dat je eigenrisicodrager bent voor de WIA en je de re-integratie van dichtbij in de gaten wil houden/sturen, of dat je verwacht dat er op korte termijn passend werk beschikbaar komt.
  • Zorg dat nergens vast ligt (email, opgenomen telefoongesprek) dat je de overeenkomst uitsluitend voortzet om geen vergoeding te betalen.

Vragen over ontslag of de compensatieregeling? Neem dan vrijblijvend contact op!

Mr. Daniël Maats

Daniël Maats is Arbeidsrechtadvocaat bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs in Utrecht (www.arbeidsrecht.tips) en schrijft regelmatig columns voor Singel Personele Diensten over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daniël staat veel werkgevers bij in zaken die te maken hebben met ontslag, re-integratie, ziekte, reorganisatie, arbeidsongevallen en loonvorderingen.