Werkgevers laten geld liggen!

Alternative Text Daniel Maats Arbeidsrecht advocaat

Begin deze maand kwam in het nieuws dat werkgevers miljoenen euro’s mislopen door fouten in de salarisadministratie. Uit onderzoek bleek dat grotere werkgevers gemiddeld € 100.000,- teveel aan sociale verzekeringspremies betaalden. Bij bijna de helft van de bedrijven gaat het mis. Ook bij jou ligt er misschien geld op de plank. Waar moet je op letten?

Waar ligt de oorzaak: gemiste premiekortingen
Elke werkgever in Nederland met personeel is verplicht om een salarisadministratie bij te houden. De meeste mkb werkgevers besteden dat uit, grotere werkgevers doen dat vaak zelf. Dat is geen gemakkelijke klus, zeker niet als het niet jouw eigen vak is. De cijfers beginnen dan al snel te duizelen. Juist in de details zit het venijn.

De Belastingdienst noemt op haar website een lijst met 4 werknemersverzekeringen, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de WIA en de WAO. Voor al deze werknemersverzekeringen moet de werkgever premie betalen over het loon dat de werknemer betaalt krijgt. In sommige gevallen krijgt de werkgever een korting op die premie. Of en welke korting mag worden toegepast, is voor elke werknemer anders. De Belastingdienst maakt het ook niet gemakkelijk, op dit moment zijn er meer dan 80 (!) verschillende regelingen voor premiekorting, afdrachtsvermindering of subsidie. Een fout is dus al snel gemaakt.

Waar moet je op letten bij premiekortingen voor de werknemersverzekeringen?
Premiekortingen zijn er in alle soorten en maten en voor verschillende omstandigheden. Let in ieder geval op de volgende omstandigheden:

  • Oudere werknemers; bij werknemers van 56 jaar of ouder die uit een uitkeringssituatie komen, is vaak recht op een flinke premiekorting van € 7.000,- per jaar gedurende maximaal 3 jaar. Dat geldt niet alleen bij een WW-uitkering, maar bijvoorbeeld ook als de werknemer een wachtgelduitkering, een WIA-uitkering of bijvoorbeeld een Bijstandsuitkering (WWB);
  • Werknemers met een beperking; ook bij werknemers die jonger zijn dan 56 jaar, kan er recht bestaan op premiekorting, bijvoorbeeld als de werknemer een WIA-uitkering ontving voordat hij in dienst kwam. Ook als de werknemer geen WIA-uitkering ontvangt, maar in de 5 jaar voordat hij in dienst komt is gekeurd door het UWV, kan er recht bestaan op een korting van € 2.000,- per jaar gedurende maximaal 3 jaar;
  • Jongere werknemers; ook voor jongere werknemers krijgen werkgevers mogelijk premiekorting. De werknemer tussen de 18 en 26 jaar moet vóór 1 januari 2016 zijn aangenomen en voor indiensttreding recht op een WW-uitkering hebben gehad;
  • Zieke werknemers: als een werknemer ziek wordt, moet het loon twee jaar worden doorbetaald. In sommige gevallen moet het UWV een ZW-uitkering betalen. Als de werknemer eenmaal ziek is, mag de werkgever vragen of de werknemer een beroep kan doen op het UWV voor de zogenaamde no-riskpolis. Dit wordt niet gezien als een premiekorting, maar kan wel relevant zijn.

Geld terughalen voor gemiste premiekortingen kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar!
Hiervoor heb ik een paar voorbeelden gegeven van mogelijke premiekortingen. Er zijn nog veel mogelijkheden en regelingen. Als je hier in het verleden geen rekening mee hebt gehouden, dan valt er mogelijk nog geld terug te halen bij de Belastingdienst. Zelfs als de aangiftes al door de Belastingdienst zijn gecontroleerd is het mogelijk om tot maximaal 5 jaar terug de aangifte te wijzigen. De fouten zijn dus nog gemakkelijk te corrigeren. Misschien heb jij ook nog geld tegoed van de Belastingdienst?

Heb jij vragen over premiekortingen of wil jij gratis laten onderzoeken of jij geld terug kan vorderen van de Belastingdienst, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik help jou graag.

Mr. Daniël Maats
Daniël Maats is Arbeidsrecht advocaat bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs in Utrecht (www.bvdv.nl) en schrijft regelmatig columns voor Singel Personele Diensten over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daniël staat veel werkgevers bij in zaken die te maken hebben met ontslag, re-integratie, ziekte, reorganisatie, arbeidsongevallen en loonvorderingen.