Decent payrolling: Singel doet het zoals het hoort

Alternative Text Nico Kempinga Algemeen Directeur Singel Personele Diensten

Het zal vast langs u heen zijn gegaan, maar voor aanbieders én gebruikers van payrolldiensten was het een belangrijke week. De Hoge Raad deed twee uitspraken die veel invloed zullen hebben op wat wel en niet mag op het gebied van payroll. En de uitkomst was níet wat minister Asscher ervan gehoopt had…

Er woedt al jarenlang een juridische discussie over het fenomeen payrolling, dat betrekkelijk nieuw is op de arbeidsmarkt. De vraag waarover de Hoge Raad zich boog was kort gezegd of een payroll-bedrijf qua rechten en plichten vergelijkbaar is met een regulier uitzendbureau. Het grote verschil tussen beiden is de zogeheten ‘allocatiefunctie’: Uitzendbureaus brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar, in ruil voor deze maatschappelijke functie mogen zij een ruime flexibiliteit hanteren van 5,5 jaar, in plaats van 2 jaar bij gewone werkgevers. Payroll, aldus minister Asscher, heeft die functie niet, want de werkgever plaatst eigen mensen op de loonlijst bij een bureau om zo personeelsadministratie, werkgeverslasten- en aansprakelijkheden te verleggen. Daarom zouden payrollcontracten niet zo flexibel mogen zijn als uitzendcontracten. Maar de Hoge Raad zet door nu een dikke rode streep door dit idee. Voor het werken met een uitzendovereenkomst is géén allocatiefunctie vereist. De flexibiliteit van een uitzendcontract mag dus óók worden toegepast bij een payroller. Goed nieuws voor Singel Personele Diensten en onze opdrachtgevers! Wij werken namelijk altijd al met ABU uitzendovereenkomsten, waarbij de payroller wordt beloond volgens de cao van de inlener en de flexibiliteit maximaal 5,5 jaar is. Daar kunnen we dus gewoon mee doorgaan.

Omdat payroll de ‘lusten’ van uitzenden mag gebruiken – de grote flexibiliteit –, moet zij volgens de Hoge Raad ook de ‘lasten’ dragen. Payrollers worden dus verplicht om pensioen af te dragen aan Stipp, het pensioenfonds voor de uitzendbranche. Stipp zal naar verwachting de komende tijd veel payroll bureaus gaan dwingen om zich aan te sluiten. Geen probleem voor Singel, wij doen aan Decent payrolling; naast het correct uitvoeren van de inlenersbeloning dragen wij al jaren af aan Stipp (en zijn ook aangesloten bij de pensioenfondsen voor de bouw en schilders). De andere ‘last’ is de hoge sectorpremie van de uitzendbranche (in 2016 is dit 5,59 %). Veel payroll aanbieders liften mee op de lagere premies van hun opdrachtgevers, maar dat mag dus niet meer. Dit zal veel payrollbedrijven – en hun opdrachtgevers – met terugwerkende kracht een hoop geld gaan kosten. Singel draagt altijd uitzendpremies af, dus er zullen geen nadelige gevolgen zijn voor onze opdrachtgevers.

Door de duidelijke uitspraak van de Hoge Raad verwacht men dat de vraag naar payrolling zal toenemen. Payrolling is ook in 2017 voor veel werkgevers een veilige manier om productiecapaciteit en de personeelskosten in balans te houden.

Interesse in een vrijblijvende offerte?