ZZP’ers straks verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Hoewel uit de tweejaarlijkse enquête van TNO en het CBS blijkt dat de helft van de ZZP’ers aangeeft dat hun financiële positie dit jaar goed tot zeer goed is, zijn er nog altijd te weinig van hen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Sterker nog, steeds minder ZZP’ers (nog maar zo’n 20%) verzekeren zich. En ook slechts een kwart van hen bouwt pensioen op.

Te duur en niet nodig
Ondanks hun verbeterde financiële positie vinden ZZP’ers het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en het opbouwen van pensioen gewoon nog veel te duur. Daarnaast geven veel ZZP’ers aan het financiële risico zelf te kunnen opvangen. Bijvoorbeeld omdat er spaargeld is of omdat men kan terugvallen op het inkomen van hun partner.

Einde keuze vrijheid?
Maar aan die argumenten heeft de politiek geen boodschap. In het land waar alles voor iedereen geregeld moet zijn, tekent zich langzaam een meerderheid af om alle zzp’ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Natuurlijk stuit dat op weerstand bij zzp-organisaties, die stellen dat een echte zzp’er voor zichzelf kan zorgen.

Onderlinge verschillen
En daar zit ‘m de crux. Want wat is een ‘echte ZZP’er’. Een interimmanager die met een uurtarief van €150 makkelijk wat spaargeld kàn overhouden? Of de verpleeghulp die noodgedwongen in een ZZP constructie probeert haar hoofd boven water te houden? En die uiteindelijk dus niet anders kan dan vervallen tot de bijstand omdat ze geen verzekering of spaargeld heeft?

Dat maakt het dus lastig. De onderlinge verschillen binnen de groep ZZP’ers zijn gewoon te groot om ze over een kam te scheren. En de hele groep verplichten zich te verzekeren is dan ook niet logisch.

Formatie-onderwerp
In de formatie staat dit als onderwerp ongetwijfeld hoog boven aan de agenda. Echte ZZP’ers zijn ondernemers die bewust ondernemers risico’s willen, durven en kunnen nemen. Hen verplichten zich te verzekeren is vragen om een kind met zwemdiploma C nog bandjes om te doen. Aan de andere kant zal er zeker wel iets moeten gebeuren voor de andere meer kwetsbare groep ZZP’ers. De mensen die eigenlijk liever in loondienst willen, maar die door de arbeidsmarkt min of meer gedwongen worden als ZZP’ er klussen aan te nemen. Hopelijk komen de onderhandelaars aan de formatietafel tot een goede oplossing!

Dit artikel is geïnspireerd door het artikel dat op 11 juli verscheen op http://www.volkskrant.nl/economie/zzp-ers-verdienen-steeds-meer-maar-verzekeren-en-pensioen-opbouwen-blijft-te-duur~a4505622/?hash=1511db3ab39e612dd4d5e894cca1f00658cfe94b