Zzp’ers aan banden leggen om sociale stelsel te redden?

De Europese Commissie heeft het nieuwe kabinet van Nederland aanbevolen om de sterke groei van zzp’ers af te remmen. Ze zouden ons sociale stelsel ernstig ondermijnen.

Zzp’ers zijn vaak niet of slecht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, bouwen onvoldoende pensioen op en verdienen te weinig. De ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel vormen hierdoor een bedreiging voor de houdbaarheid van de sociale zekerheid, waarschuwt de Europese Commissie. Hetzelfde geldt volgens Brussel voor mensen met tijdelijke contracten.

Zzp’er, word werknemer!
Onder de noemer zzp’er worden zowel ICT experts en interim managers geschaard die 200 euro per uur kunnen factureren bij hun opdrachtgevers als sappelende schijnzelfstandigen in de horeca of de bouw die te weinig verdienen om verzekerd te zijn of pensioen op te bouwen. Een maatregel om de stijging van zzp’ers aan banden te leggen kan zijn dat het nieuwe kabinet het aantrekkelijker moet maken voor werkgevers om mensen weer in dienst te nemen. Hiermee kan de sociale zekerheid die Nederland nu kent wellicht behouden blijven.

Zzp’ers goed voor innovatie en flexibiliteit arbeidsmarkt
Er is ook een tegengeluid van de kant van de zzp’ers. Jeroen Sakkers, zzp-expert en initiatiefnemer van ZZP barometer, vindt dat de groei absoluut niet geremd moet worden. ‘De opmars van het aantal zzp’ers zal de arbeidsproductiviteit, de flexibiliteit van de economie en het vermogen tot innovatie laten stijgen’, aldus Sakkers.
Belangenvereniging ZZP Nederland is het erover eens dat de arbeidsmarkt aantrekkelijker gemaakt moet worden. Het moet eenvoudiger worden om personeel aan te nemen. Op die manier zijn er ook minder gedwongen zzp’ers.

DBA zware klap voor zzp’ers
De mislukte wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft het voor de zzp’ers het afgelopen jaar niet makkelijker gemaakt. Zelfstandigen komen door deze wet moeilijker aan opdrachten en het gemiddelde uurtarief laat een opvallende daling zien. De bedoeling was dat Wet DBA zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid zou bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Maar door onduidelijkheid over de uitvoering werden opdrachtgevers alleen maar angstiger voor boetes en naheffingen. De handhaving van de wet is na felle kritiek opgeschort en hij zal de komende tijd aangepast worden. Toch zijn de opdrachtgevers nog steeds huiverig om zelfstandigen in te huren.