Wet zzp’ers weer uitgesteld

De wet DBA voor zzp’ers is weer uitgesteld (1 juli 2018) vanwege de grote onzekerheid en onduidelijkheid die er heerst bij opdrachtgevers. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft dit besloten.

Wet DBA
De nieuwe zzp-wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) zou een beter onderscheid maken tussen zzp’ers en werknemers. Er moest vooraf helderheid komen over de arbeidsrelatie tussen de zelfstandigen en opdrachtgevers. Met behulp van modelovereenkomsten, waarin de arbeidsrelatie staat geformuleerd, zouden de partijen weten waar ze aan toe zijn. Het uiteindelijke doel was om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Onduidelijk en onzeker
Opdrachtgevers bleken in de praktijk onzeker te zijn over de gevolgen en waren minder snel bereid zzp’ers aan te nemen. Zzp’ers liepen daardoor opdrachten mis.

Gevolgen van uitstel
Tot 1 juli 2018 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Fraude wordt uiteraard wel aangepakt. De nieuwe zzp-wet wordt uitgesteld om opdrachtgevers- en nemers voldoende tijd te geven om hun werkwijze aan te passen.

De Belastingdienst geeft aan dat werkgevers en werknemers in de tussentijd gebruik kunnen blijven maken van de modelovereenkomst.

Bron: Nu.nl