Naheffingen premies mogen op ZZP’er worden verhaald

Opdrachtgevers mogen bij het opstellen van modelovereenkomsten vastleggen dat eventuele naheffingen van loonbelasting op de ZZP’ers kunnen worden verhaald. Dit stelt staatssecretaris Wiebes als reactie op de Kamervragen van Mei Li Vos (PvdA).

Wiebes stelt dat het opnemen van afspraken over naheffingen vooraf in de overeenkomst onderdeel is van de contractvrijheid. De opdrachtnemer (ZZP’er) heeft altijd de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, al kan dit hem wel de opdracht kosten. Vos maakt zich met deze uitspraken zorgen dat ZZP’ers machteloos komen te staan tegen ’grote’ bepalende opdrachtgever.

Wanneer tijdens of achteraf beoordeeld wordt dat de door opdrachtgever en ZZP’er aangegane arbeidsrelatie toch een dienstverband is, mag de opdrachtgever de naheffingen op de ZZP’er verhalen als dit is afgesproken. De ZZP’er wordt dan als werknemer gezien en is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van loonbelasting en volksverzekeringspremies. De opdrachtgever handelt hierbij volgens de wet.