Uitbetaling bij ziekte blijft voorlopig 2 jaar

Arbeidsmarkthervormingen zitten muurvast

Vakbonden FNV, CNV en VCP zijn uit het al maanden slepende overleg met de werkgeversorganisaties gestapt. De partijen konden niet nader tot elkaar komen dus verandert er voorlopig niets.

Het sociaal akkoord is mislukt. Na 14 maanden praten en plannen maken is de teleurstelling groot aan beide kanten. De twee jaar doorbetaling bij ziekte, het tien jaarlang hogere premies moeten betalen bij een arbeidsongeschikte werknemer, te dure pensioenen en het taaie ontslagrecht: stuk voor stuk ingrijpende zaken waar niemand het tot nu toe over eens wordt.

Hervormingen op de arbeidsmarkt lijken onmogelijk nu werkgevers en werknemers zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is vakbonden een doorn in het oog dat ondanks de economische voorspoed een toename van vaste contracten voor werknemers uitblijft. Werkgevers zeggen op hun beurt heus wel de ‘doorgeschoten flex’ terug te willen dringen, maar zij willen dan eerst op andere punten verandering, zoals minder kosten bij ziekte en een versoepeling van het ontslagrecht. Vooral kleine mkb’ers hebben hier veel last van. Voorlopig liggen alle plannen in de koelkast, ook het voornemen om kleine werkgevers nog maar een half jaar te laten doorbetalen bij ziekte.

Het uitblijven van een polderakkoord is een tegenslag voor de formatie. Het nieuw te vormen ‘centrum-rechtse’ kabinet heeft straks slechts een meerderheid van één zetel in de Tweede Kamer. Het laatste waar ze op zitten te wachten is voortdurende weerstand van de linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks, die doorgaans aan de kant van de vakbonden staan.