Stoptober – een rookvrij bedrijf?

Ook al is Stoptober – samen 28 dagen niet roken in oktober – al halverwege: het is nog niet te laat voor het rookvrij maken van uw bedrijf! Werknemers die stoppen met roken zijn beter inzetbaar, productiever en uiteraard gezonder, wat uw ziekteverzuim kan verlagen. Werkgevers hebben er belang bij om werknemers te helpen stoppen met roken.

Er zijn verschillende manieren om uw medewerkers te helpen met stoppen: u kunt een coachende rol aannemen, de regels binnen het bedrijf aanpassen of zelfs een rookverbod instellen.

Hoe coach je medewerkers in het stoppen met roken? Er kan bijvoorbeeld een stopcursus worden aangeboden voor alle medewerkers – door de werkgever betaald en onder werktijd te volgen.

Wat mag je als werkgever wettelijk doen om roken terug te dringen op de werkvloer? Je mag voorwaarden stellen aan hoe vaak een rookpauze genomen mag worden of waar gerookt mag worden (leg dit vast in een huisreglement en laat medewerkers dit ondertekenen!)

Als werkgever mag je zelfs een algeheel rookverbod instellen. Dat wil zeggen dat medewerkers geen rookpauze meer mogen nemen en niet mogen roken op het terrein van de werkgever. De vrije tijd van de medewerker daarentegen, daar heeft de werkgever geen zeggenschap over. Dus roken in een – niet doorbetaalde – pauze buiten het terrein van de werkgever kan niet verboden worden.

Het simpelweg invoeren van een verplicht rookverbod zal wellicht niet door alle medewerkers positief ontvangen worden. Het zowel informeren over als aanbieden van een stopcursus gecombineerd met het bespreekbaar maken van een rookverbod in de toekomst, vergroot de kans van slagen op een rookvrij bedrijf.