Hoe gaat u om met hoge werkdruk in uw bedrijf?

Hoe gaat u om met hoge werkdruk in uw bedrijf?

De werkdruk in de bouw wordt steeds hoger. Het gaat beter met de economie en de vraag naar bouwers stijgt harder dan het aanbod van vakkrachten aan kan. Bedrijven moeten harder en langer doorwerken om toch aan de vraag te kunnen voldoen en ervaren hierbij grote tijdsdruk. Het resultaat: ongelukkige werknemers en een toename van mensen die thuis komen te zitten.

Werkdruk wijst op een situatie waarin er disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. Of medewerkers werkdruk ervaren hangt af van een vijftal samenhangende factoren: persoonskenmerken, baanbeheersing (job control), emotionele- en fysieke zwaarte van de baan, werkzekerheid en verwachtingen ten aanzien van het werk. Vooral werknemers met een hoge arbeidsmoraal zullen zich meer werk op de hals halen dan ze eigenlijk aan kunnen.

De meest voor de hand liggende oplossing om werkdruk te verlagen is het aannemen van extra personeel, zodat het werk beter verdeeld kan worden. Helaas zit de markt op dit moment niet zo in elkaar en moet er soms geroeid worden met de riemen die er zijn. Wat kun je als werkgever eraan doen om de werkdruk bij medewerkers (met een hoge arbeidsmoraal) te managen?

Geef aandacht en support
Wanneer werknemers met een hoge werkdruk ook nog eens weinig steun ervaren van hun leidinggevende, verhoogt dat de kans op een burn-out. Luister naar signalen en doe er wat mee.

Vraag eerst anderen
Vaak wordt eerst aan medewerkers met een hoge arbeidsmoraal gevraagd iets extra te doen, omdat zij altijd ja zeggen. Door eerst medewerkers te vragen die vaker nee zeggen te vragen, zorg je ervoor dat je de werkdruk eerlijker verdeeld.

Werk er samen aan
Omgaan met werkdruk is niet iets dat u als werkgever alleen hoeft aan te pakken. Zorg ervoor dat werknemers, leidinggevenden, de Ondernemingsraad en HR hierin samenwerken naar een passende aanpak van werkdruk.