ZZP modelcontracten bevatten fouten

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes geeft toe dat er nog steeds verkeerde informatie in modelovereenkomsten voor ZZP’ers staat, ondanks controles door de Belastingdienst. Het risico op fouten blijft groot, net als de onrust onder ZZP’ers en opdrachtgevers.

Belangenbehartiger ZZP Nederland vond in een aantal modelovereenkomsten bepalingen waarmee opdrachtgevers van ZZP’ers een vrijwaring krijgt als de fiscus besluit een naheffing op te leggen.

Deze vrijwaringen botsen met de wettelijke aansprakelijkheid die opdrachtgevers hebben en zijn daarom niet toegestaan. Wiebes kondigde correctie aan. Externe deskundigen zullen de modelcontracten onderzoeken op verdere fouten.

Naheffingen en boetes
Per 1 mei moet de modelovereenkomst, volgens de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA), de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) vervangen. Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor het correct naleven van het modelcontract.

Mocht er toch enige vorm van schijnzelfstandigheid zijn, dan kan een boete of naheffing voor de werkgever volgen. Opdrachtgevers kunnen de ZZP’er in dit geval enkel vragen een bijdrage te leveren aan de loonheffingen en werknemerspremies, maar draaien zelf op voor de rest van de kosten.