Zelfstandigenaftrek ZZP’er in gevaar

De Sociaal Economische Raad beoordeelt momenteel of de zelfstandigenaftrek moet blijven bestaan. ZZP’ers hebben momenteel nog recht op dit voordeel. Met deze aftrek hoeft er over de eerst verdiende €7.000 geen belasting te worden betaald.

Volgens een recent onderzoek van EenVandaag onder 2.000 ZZP’ers zou een grote groep het hoofd niet meer boven water kunnen houden zonder zelfstandigenaftrek, aangezien deze vaak teniet wordt gedaan door de lage tarieven die opdrachtgevers afdwingen.

Sociale stelsel onder druk
FNV-voorzitter Ton Heerts waarschuwde onlangs voor een ander gevaar. Volgens hem wordt het sociale stelsel aangetast als werkgevers steeds meer werknemers vervangen door ZZP’ers: “Over 10 jaar zal er geen solidair systeem meer zijn. Werkgevers hebben geen binding meer met ZZP’ers.”

De FNV vindt dat er actie ondernomen moet worden om te voorkomen dat werkgevers ZZP’ers in dienst nemen om loonkosten te drukken. Tegenwoordig zou er door de werkgever teveel worden gekeken naar de mogelijkheid om winst te maken ten koste van zijn ingehuurde personeel dat minder betaalt krijgt. Heerts: “Vroeger was de werkgever trots op zijn personeel, maar tegenwoordig probeert hij alle risico’s af te kaderen”.