Handhaving Wet DBA tot 2020 opgeschort

Handhaving Wet DBA tot 2020 opgeschort

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw opgeschort, nu tot 1 januari 2020. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden om kwaadwillenden aan te pakken per 1 juli 2018 verruimen.

Het kabinet wil zzp’ers de ruimte geven om te ondernemen, maar wil er daarbij wel zeker van zijn dat het om echte ondernemers gaat. Ze wil voorkomen dat deze groep ondernemers gedwongen wordt als zzp’er in dienst te komen en in een situatie van schijnzelfstandigheid belandt. Ook wil het kabinet een einde maken aan situaties waarbij zzp’ers voor een tarief moeten werken dat zo laag is dat zij geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of pensioenopbouw kunnen betalen.

Daarbij wil het kabinet met deze maatregelen ook een einde maken aan het concurrentienadeel dat sommige bedrijven ondervinden door zich wel aan de regels te houden, terwijl andere bedrijven allerlei constructies gebruiken waarmee ze lonen drukken en risico’s afwentelen.

Het doel van de Wet DBA was duidelijkheid scheppen over het dienstverband tussen zelfstandige opdrachtnemers en de opdrachtgevers. In plaats van duidelijkheid ontstond er juist veel onrust. Daarom heeft het kabinet bepaald dat de wet tot 2020 wordt opgeschort en zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Kwaadwillenden
Kwaadwillenden worden wel nog steeds gehandhaaft door de Belastingdienst. Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de toenemende onvrede over de aanpak van schijnzelfstandigheid en daarom worden de mogelijkheden tot handhaving per 1 juli 2018 verruimd. Als de Belastingdienst alle drie de volgende criteria kan bewijzen, dan kunnen zij optreden.

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.