Verwarring over DBA funest voor zzp’er

De Belastingdienst geeft te weinig duidelijkheid over de nieuwe voorwaarden waaronder zzp’ers in de bouw mogen worden ingehuurd, zo stelt Zelfstandigen Bouw. Volgens de belangenbehartiger pakt dit nadelig uit voor zzp’ers.

Door de slechte communicatie over de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zouden werkgevers in de bouwbranche terughoudend zijn met het inhuren van zzp’ers. Als bedrijven zzp’ers inhuren, zou dit vrijwel alleen nog worden gedaan via intermediairs of als de betreffende zelfstandige een BV heeft of opzet. Het oprichten van een BV dient dan wel door de zzp’er te worden betaald.

Zelfstandigen Bouw beweert dat er bij bouwbedrijven, een maand na de afschaffing van de VAR-verklaring, veel verwarring is ontstaan door een gebrek aan uitleg. Zo kan de Belastingdienst vaststellen dat er een zogenaamde ‘gezagsverhouding’ bestaat tussen werkgever en zzp’er, waardoor de samenwerking als arbeidsrelatie kan worden gezien en er loonheffing moet worden betaald. Dit is niet nieuw, maar het begrip ‘gezagsverhouding’ zaait verwarring, zonder dat de Belastingdienst de definitie ervan duidelijker en volledig uitlegt. Tegelijkertijd zou er onjuiste informatie worden verspreid door onkundige of dubieuze intermediairs, waardoor de verwarring (en daardoor angst) verder toeneemt.

Grens
De grens tussen het wel of niet hebben van een gezagsverhouding is te vaag. Ingehuurde zzp’ers mogen instructies krijgen van hun opdrachtgever, maar wanneer het geven van instructies beoordeeld wordt als een gezagsverhouding (en dus een dienstverband) is onduidelijk.

Zelfstandigen Bouw is positief over de Wet DBA in het algemeen, maar het schort volgens de belangenorganisatie aan de uitwerking en voorlichting. Opdrachtgevers en zzp’ers moeten duidelijk voor ogen kunnen hebben waar ze aan toe zijn voor ze een werkrelatie aangaan.