Vakantiefonds schilders verdwijnt eind 2016

Op 31 december 2016 zal het Vakantiefonds Schilders worden opgeheven. Dit zijn de cao-partijen FNV Bouw, CNV Vakmensen en OnderhoudNL overeengekomen.

Cao-afspraken over vakantierechten van schilders worden hiermee dus definitief geschrapt, zo meldt werkgeversorganisatie OnderhoudNL. Hoewel dit al in januari was afgesproken was de ingangsdatum nog niet vastgelegd.

Met het afschaffen van het fonds zal er ook geen premie meer worden geïnd en worden er geen vakantierechten meer opgebouwd. Uitvoerder van het vakantiefonds, PPGM, heeft onlangs een brief met uitleg verstuurd naar alle werkgevers en vakkrachten in de branche. Ook administratiebureaus zijn, indien van toepassing, op de hoogte gebracht.

Draagvlak
Bij zowel bedrijven als werknemers bestaat er al lange tijd steeds minder draagvlak voor de vakantiebon. Bedrijven waren ontevreden over de hoge kosten van de bon en veel schilders die via een uitzendbureau werken kozen vaak al voor werken zonder vakantiebon en met een netto hoger salaris. Het vakantiefonds werd vaak gezien als iets ouderwets, uit de tijd toen ‘de baas nog bepaalde wat goed voor je was’. Tegenwoordig beslissen mensen liever zelf over hun geldzaken.