‘Truc’ voor lagere premies uitzenden aan banden gelegd

Uitzendkrachten worden tot 10 % duurder

Uitzendbureaus konden tot nu toe onder bepaalde omstandigheden lagere sociale premies betalen, waardoor de loonkosten daalden. Vanaf heden is die regel – of ‘truc’ zoals minister Asscher het noemt – niet meer toe te passen.

Elke beroepssector kent zijn eigen sectorpremie. In de ene sector is die hoger dan in de andere, afhankelijk van het risico op werkloosheid en uitval door ziekte in die sector. De uitzendbranche kent een relatief hoge sectorpremie (5,25 % in 2017) ten opzichte van het gemiddelde: 2,06 %. Er zijn ook uitschieters die nog hoger zijn, zoals de stucadoorssector of de schilderssector.

Oneerlijk
Uitzendbureaus die veel uitzendkrachten in één sector aan het werk hebben, konden tot nu toe kiezen om de sectorpremie van die sector te betalen in plaats van de uitzendpremie. Steeds meer uitzendbureaus maakten hier gebruik van. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dit een ‘truc’ waarmee uitzendbureaus onterecht minder premie afdragen en verbiedt uitzendbureaus vanaf heden om goedkopere premies te betalen. Dit verbod geldt wel alleen voor nieuwe gevallen; de huidige bureaus die lagere sectorpremies betalen mogen dit nog blijven doen tot 2019. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie tussen verschillende uitzendbureaus de komende jaren vergroot, aldus critici.

Springplank
De Algemene Bond voor het Uitzendwezen (ABU) plaatst kritische kanttekeningen bij de negatieve houding van Asscher ten opzichte van uitzenders: Zo is 30% van de uitzendkrachten van afgelopen jaar juist vanuit de WW aan het werk gegaan en is een uitzendbaan ook steeds vaker een springplank naar een vast contract. Dat Asscher het heeft over een ‘lek’ en een ‘truc’ stuit de ABU tegen de borst. Uitzendbureaus deden niets meer dan gebruik maken van bestaande regelgeving.

Vanaf 2019 moet er een nieuwe regeling zijn als het gaat om tijdelijke en vaste aanstellingen en de premieafdracht die daarbij hoort. Welke kant dat op zal gaan is niet te zeggen. Critici van het huidige systeem, zoals fiscaal jurist Ton Mertens, vinden de verschillen achterhaald. ‘De gedachte was dat een sector zelf zijn problemen moest oplossen. De winterschilder is zo ontstaan, met een aantrekkelijk tarief om schilders in rustige periodes toch aan het werk te houden. We weten inmiddels dat werk verdwijnt en hoe belangrijk het is dat werklozen ook buiten hun oude beroep of sector een baan zoeken. Werkloosheid is daarmee een probleem van de hele maatschappij. Daarom zou iedereen dezelfde premie moeten betalen.’

Werkt uw uitzendbureau met lagere premies die straks flink zullen stijgen? Bij Singel Personele Diensten hoeft u niet te vrezen voor vervelende verrassingen in de nabije toekomst, onze premiekosten blijven gewoon gelijk!