“Tarief ZZP’er moet worden vastgelegd in cao”

Vakbond CNV wil dat er een ondergrens voor ZZP tarieven wordt vastgelegd in cao’s. Tegelijkertijd wordt de roep om afschaffing van de zelfstandigenaftrek steeds luider.

Uit onderzoek bleek onlangs dat ZZP’ers gemiddeld 10% minder verdienen dan werknemers in loondienst. CNV-voorzitter Maurice Limmen meent dat het vastleggen van ZZP tarieven in cao’s noodzakelijk is voor het behouden van een ‘normaal’ inkomen voor alle werkenden, en dat ZZP’ers niet meer worden ‘uitgebuit’ ten opzichte van werknemers. Door tarieven vast te leggen kan er niet meer geconcurreerd worden tussen ZZP’ers en gewone werknemers op basis van loonkosten, stelt de vakbond.

Naast tarieven en VAR wordt er ook gerommeld aan de verworvenheid van de zelfstandigenaftrek: vandaag pleit Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, voor afschaffing van fiscale voordelen voor zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek wordt door tegenstanders gezien als een soort verkapte subsidie die het mogelijk maakt om ZZP’ers tegen bodemprijzen in te huren en zo een scheve verhouding op de arbeidsmarkt in stand houdt.

Moeilijkheden als ZZP’er
De laatste jaren groeit het aantal ZZP’ers snel. In 2015 was maar liefst 12% van de beroepsbevolking (zo’n 800.000 mensen) zelfstandige zonder personeel. Veel van hen zijn na ontslag of faillissement bij hun werkgever noodgedwongen voor zichzelf begonnen. ZZP’ers zijn vaak niet verzekerd bij ziekte en bouwen geen pensioen op. Daarnaast wordt het ZZP’erschap door de afschaffing van de VAR-verklaring in veel gevallen minder gunstig voor zowel ZZP’ers als bedrijven.