Het nieuwe regeerakkoord: Wat verandert er en wat heeft u eraan?

‘Het kabinet plundert de schatkist.’ ‘Een samengeraapt zootje.’ Tegenstrijdig beleid.’ Zomaar wat eerste reacties op het verse regeerakkoord, waarover de meningen verdeeld zijn. Dat er een hoop gaat veranderen, is zeker. Maar wat betekent Rutte III voor de ondernemers in het MKB?

De verlaging van de inkomensbelasting en de vennootschapsbelasting is voor werkgevers een opsteker. De verwachting is dat dit investeringen in het bedrijfsleven én de werkgelegenheid ten goede zal komen. Maar dat is niet het enige dat het kabinet in stelling brengt om de arbeidsmarkt te hervormen.

Ontslagrecht
Het was al jaren een wens van werkgevers en nu is het eindelijk zover: Het ontslagrecht wordt versoepeld en een werkgever kan eerder en op basis van verschillende redenen al overgaan tot het aanvragen van ontslag, wat dan ook door een rechter eerder zal worden toegekend (al moet de praktijk nog uitwijzen hoe dat zal gaan werken). Voor de werknemer staat hier tegenover dat hij extra geld mee kan krijgen; maximaal nog eens de helft van de reeds verschuldigde transitievergoeding.

Transitievergoeding
Eén van de meest besproken onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid wordt twee jaar na de invoering alweer op de schop genomen. Werknemers hebben in de toekomst vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding bij ontslag of einde contract in plaats van na twee jaar, zoals nu het geval is. Daarnaast gaat voor elk jaar in dienstverband de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook wanneer het contract langer dan tien jaar duurt. Dat was tot nu toe een half maandsalaris voor alle jaren na het tiende jaar.

Scholing
De mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding worden verruimd. Een investering in je personeel in de vorm van scholing zal bij een einde dienstverband afgetrokken kunnen worden van de transitievergoeding. Veel kritiek was er eerder op het feit dat een werkgever na jaren een zieke werknemer te hebben doorbetaald bij uitdiensttreding ook nog een transitievergoeding moet betalen. Dat gaat nu veranderen, werkgevers gaan in die situatie gecompenseerd worden.

Ziekte doorbetalen
Nóg een heet hangijzer voor de werkgever: Voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort naar één jaar (is nu twee jaar). De collectieve kosten van het tweede jaar zullen betaald worden via het UWV en bekostigd via een uniforme lasten dekkende premie. Een sigaar uit eigen doos dus.

Tijdelijke en vaste contracten
De regering zet in op het aantrekkelijker maken van vaste contracten. Dat gaan ze bereiken door de volgende zaken:
– De ketenregeling (weer) aanpassen. De WWZ bepaalde twee jaar geleden dat waar voorheen na 3 maanden de teller op nul ging tussen twee tijdelijke contracten, er nu zes maanden tussen moesten zitten voordat het arbeidsverleden bij de werkgever kon worden ‘gewist’. Ook mochten werkgevers nog maar 3 contracten in 2 jaar geven voordat een vast contract moest worden aangegaan. De hoop van het kabinet was dat werknemers hierdoor eerder een vaste aanstelling zouden krijgen. In de praktijk gebeurde het tegenovergestelde: veel mensen werden eerder de laan uitgestuurd en verhuisden voortdurend van de ene naar de andere werkgever. Dit wordt dus allebei teruggedraaid of aangepast.
– Voor seizoensgebonden werk zoals bijvoorbeeld de schilderssector een nieuwe regel bedenken waarbij contracten van maximaal 9 maanden gegeven mogen worden. De beperking van het aantal tijdelijke contracten naar 2 jaar wordt helemaal teruggedraaid: Werkgevers mogen werknemers weer 3 jaar lang op een tijdelijk contact in dienst houden.
– Differentiatie van de WW-premie op basis van type contract. Contracten voor onbepaalde tijd krijgen dan een lager premiepercentage toegerekend dan contracten voor bepaalde tijd.
– Bij een direct contract voor onbepaalde tijd mag een werkgever een proeftijd van 5 maanden afspreken. Voor een contract van minimaal twee jaar wordt de proeftijd drie maanden.

ZZP-contracten
De wet DBA gaat definitief de prullenbak in. Het nieuwe kabinet wil een nieuwe wet maken waarbij opdrachtgevers van zelfstandigen meer zekerheid krijgen en schijnzelfstandigheid voorkomen wordt. De uitvoer ervan ligt wederom bij de Belastingdienst. Dat was met de vorige wet ook zo, dus of het met de nieuwe plannen wél gaat lukken om de markt voor zzp’ers weer vlot te trekken, blijft nog even de vraag. De duivel zit hem in de details en juist die details zijn nog niet bekend. ZZP Nederland is in elk geval sceptisch en geeft de plannen omtrent zzp’ers een mager zesje.

ZZP-verzekeringen
Het wordt zzp’ers niet verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten of pensioen op te bouwen, maar het kabinet wil wel ervoor zorgen dat zelfstandigen wel ‘toegang hebben tot de verzekeringsmarkt.’ Hóe ze dat precies willen gaan regelen is nog de vraag.