Nieuwe cao: Wat betekenen de omstreden afspraken voor u?

Of  met het nieuwe cao akkoord ook de rust in de schilderssector weder zal keren, is maar zeer de vraag. Veel werknemers zijn boos over de manier waarop het pakket afspraken tot stand is gekomen en het is onzeker of deze cao algemeen verbindend verklaard kan worden. Wat zijn de afspraken en wat kunt u als werkgever verwachten?

Tussen branchevereniging OnderhoudNL en de grote vakbonden FNV en CNV komt het waarschijnlijk niet meer goed. Na twee jaar lang mislukte onderhandelingsrondes en verwijten over en weer de afgelopen jaren heeft OnderhoudNL een bypass route opgezet en met het onbekende LBV, een belangenvereniging waar geen enkele schilder lid van is, een cao principeakkoord afgesproken. De vakbonden zijn ‘woedend’ en op verschillende plekken in het land worden protestacties gehouden. OnderhoudNL kondigde een kort geding om het staken te laten verbieden, maar trok dit zonder opgaaf van redenen ook weer in. Afgelopen week werd er op zo’n 20 locaties gestaakt door ontevreden schilders.

Vooralsnog zijn de leden van de brancheorganisatie per 1 oktober gehouden aan de nieuwe cao. Wat betekent dit voor u als werkgever? De belangrijkste afspraken op een rij:

  • In week 41 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 0,75 % van het bruto jaarloon over de gewerkte maanden bij u als werkgever.
  • Deze afspraak geldt niet voor uitzendkrachten:, eenmalige uitkeringen zijn geen onderdeel van de inlenersbeloning.
  • In de eerste week van januari gaan alle lonen omhoog met 3,25 %
  • In week 41 van 2017 ontvangen schilders nog eens 1,5 % loonsverhoging
  • De ketenregeling uit de WWZ wordt teruggedraaid: De tijd tussen twee contractketens wordt verkort van 6 naar 3 maanden. Hiermee valt de schilderssector formeel onder de ‘seizoensgebonden beroepen’. Het is nog niet zeker of het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid hiermee akkoord zal gaan.
  • De beoordelingssystematiek is gewijzigd. De nieuwe gradaties in de beoordeling zijn: Onvoldoende, voldoende, goed (1 loontrede) en zeer goed (2 loontreden).
  • Als een schilder een beoordeling van goed of meer krijgt van de werkgever gaat hij per week 25 1 of 2 treden omhoog. Werknemers moeten ‘tijdig’ op de hoogte worden gebracht van hun functioneren, zodat hij de mogelijkheid heeft zich te verbeteren.
  • Met ingang van 1 januari 2017 komen het vakantiefonds, de seniorendagenregeling en aanvullingsregelingen te vervallen. Er wordt een regeling Duurzame Inzetbaarheid gelanceerd die ‘maatwerk ondersteuning’ moet gaan bieden. Hoe dat in de praktijk zal gaan worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk. Werknemers worden geacht om zaken als minder dagen werken of opleiding kunnen volgen bespreekbaar te maken met de werkgever onder het mom ‘uw belang is dikwijls ook het belang van de werkgever!’
  • Er wordt een Transitiefonds ingericht waar de reserves van de oude IBR regeling in worden gestort, dit potje kan worden aangesproken voor scholing of overstap van werkgever.
  • De contracten voor BBL’ers worden flexibeler en kunnen met kortere periodes worden afgesloten.

Wij zijn benieuwd wat u van de nieuwe cao vindt. Geef uw mening in onze poll!