Nieuw eindbod cao-Schilders

Voor het eerst sinds december is formeel overleg geweest over de cao-Schilders. Hierin heeft werkgeversorganisatie OnderhoudNL een nieuw eindbod gedaan. FNV Bouw en CNV Vakmensen gaan in beraad met hun achterban.

Het eindbod wordt door beide bonden niet meteen als onaanvaardbaar beschouwd en zal enigszins neutraal aan de ledenraden worden voorgesteld.

Seniorendagen
Kritiek is er met name op de manier waarop OnderhoudNL de seniorendagen wil afbouwen. In plaats van het huidige fonds, betaald door werknemers, wil de werkgeversbond dat werkgevers de seniorendagen zelf betalen, echter voor een bruto uurloon van slechts 10 euro. CNV Vakmensen vindt dit veel te laag en oneerlijk voor werkgevers met oudere werknemers tegenover bedrijven met enkel jonge vakkrachten.

Verdere wijzigingen
Nieuw in dit eindbod is de uitzondering omtrent de Wet Werk en Zekerheid voor metaalconserveerders. De vakbonden staan in principe open voor een uitzondering, gezien er in de metaal vaker sprake is van seizoenswerk. Wel willen ze daar een werkgarantie voor tijdelijk werklozen, een aanvulling op de uitkering en een duidelijke afbakening van functies waarvoor de uitzondering geldt voor terug.

De loonsverhoging van het nieuwe en oude eindbod is vrijwel hetzelfde gebleven, maar een eenmalige uitkering van 200 euro is verdwenen.

Beide vakbonden zijn wel blij met het plan voor duurzame inzetbaarheid van vakkrachten. In het eindbod zijn punten van de vakbonden meegenomen, waaronder het recht op PAGO’s (Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek) en loopbaanadvies.

Antwoord
Uiterlijk half mei wordt het oordeel van de ledenraad van beide vakbonden verwacht.