Loonstijging Metaal & Techniek

Per 1 juli 2016 zijn de lonen voor alle medewerkers die onder de Metaal en Techniek cao vallen met 1,75% gestegen. Deze derde stijging is onderdeel van de reeks loonsverhogingen die per december 2015 is ingevoerd.

In januari 2017 wordt er nogmaals een stijging van 0,55% doorgevoerd. In totaal gaan alle medewerkers binnen de branche er in een tijdsbestek van 26 maanden tijd 4,05% op vooruit.

Voor jongeren onder de 23 jaar liggen er extra voordelen in het verschiet. Per 1 september krijgt deze groep nog een loonsverhoging. Dit is een structurele verhoging in de schalen van de jeugdlonen. Naast de financiële vooruitgang krijgen de jongeren ook meer inbreng over arbeidstijden en opleidingsmogelijkheden volgens de cao.